doc. PhDr.

Martina Rašticová

Ph.D.

FP, ÚM – externí spolupracovník

rasticova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Publikace

 • 2018

  BOHATÁ, M.; PUTNOVÁ, A.; CEBÁKOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M.; BÉDIOVÁ, M. Social Effectiveness of the Czech Public Administration. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference PUBLIC ADMINISTRATION 2018. Pardubice: Printing Centre of the University of Pardubice, 2018. s. 8-17. ISBN: 9788075601612.
  Detail | WWW

  BOHATÁ, M.; PUTNOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M.; BÉDIOVÁ, M.; CEBÁKOVÁ, A. Social Effectiveness of Public Institutions Through the Eyes of Citizens. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference PUBLIC ADMINISTRATION 2018. Pardubice: Printing Centre of the University of Pardubice, 2018. s. 18-27. ISBN: 9788075601612.
  Detail | WWW

 • 2016

  RAŠTICOVÁ, M.; KONEČNÝ, Š. Work-Life Balance Reality among Czech Managers: Staying Halfway. Journal of Electronic Banking Systems, 2016, roč. 1, č. 1, s. 1-16. ISSN: 2165-9982.
  Detail | WWW

 • 2014

  SCHÜLLER, D.; RAŠTICOVÁ, M. KRITÉRIA SPOKOJENOSTI S KVALITOU SLUŽEB VYSOKÝCH ŠKOL, Z POHLEDU STUDENTŮ VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍ. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2014, roč. 21, č. 32, s. 98-108. ISSN: 1804-8048.
  Detail | WWW

  RAŠTICOVÁ, M.; KONEČNÝ, Š. Work- Life Balance in Male and Female Managers of Selected Companies in the Czech Republic. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. s. 2128-2142. ISBN: 978-0-9860419-3- 8.
  Detail

 • 2013

  GANEVA, Z.; RAŠTICOVÁ, M. National Identity of Young Adolescents of Czech and Bulgarian Origin. Science & Education Policy, 2013, roč. 2013, č. 7, s. 302-321. ISSN: 1313- 1958.
  Detail

  SCHÜLLER, D.; RAŠTICOVÁ, M.; KONEČNÝ, Š. Measuring student satisfaction with the quality of services offered by universities - central european view. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 4, s. 1105-1112. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M.; RAFNSDOTTIR, G. Gender Management with the focus on Women in Research and Development: The Case of the Czech Republic and Iceland. In Women and Management. Global Issues and Promising Solutions. Praeger. Santa Barbara California: Praeger ABC clio, 2013. s. 258-281. ISBN: 9780313399411.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. Aplikace age managementu v kontextu zemí evropské unie se zaměřením na českou republiku. In Management Trends in Theory and Practice. Slovensko: Institute of Management by University of Zilina, 2013. s. 39-41. ISBN: 978-80-554-0736- 4.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M.; PUTNOVÁ, A.; KONEČNÝ, Š.; SCHÜLLER, D.; MUSILOVÁ, H.; KOLÁŘOVÁ, I.; COVARRUBIAS VENEGAS, B.; GROBLSCHEGG, S.; GENKOVA, P.; OKONEK, R.; RAFNSDÓTTIR, L.; HEIJSTRA, T.; GANEVA, Z. Age Management. Actual Challenges and Promising Solutions Regarding the Ageing European Population. 1. 1. Brno: CERM, 2013. 220 s. ISBN: 978-80-7204-848- 9.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. Managing Diversity with the focus on Ageing European Population. In Psychology for Business Success. Institutional Equity and Compliance. Praeger ABC Clio. Santa Barbara, California: Praeger ABC Clio, 2013. s. 23-44. ISBN: 9780313398032.
  Detail

 • 2012

  NAVRÁTILOVÁ, L.; RAŠTICOVÁ, M.; NĚMEČEK, L. Hofstede Cultural Dimensions in a Czech Retail Chain. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2012, roč. 3, č. 1, s. 91-99. ISSN: 2043- 085X.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. The Impact of ICT use for Work.Life Balance Organizational Policies. The Case of Managers in Selected Czech Companies. Istanbul, Turecko: TMB Turkey, 2012. s. 174-175.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. Brno: CERM, 2012. ISBN: 978-80-7204-809- 0.
  Detail

 • 2011

  RAŠTICOVÁ, M.; SENICHEV, V. Perception of the City by Expatriates Living in Brno and Prague. Brno: 2011.
  Detail

  GANEVA, Z.; RAŠTICOVÁ, M. Comparative Analysis of Optimism and Pesimism of Students from Bulgaria and Czech Republic. Psychological Research, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 183-192. ISSN: 1311- 4700.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M.; SENICHEV, V. Social Perception of Foreign Students Studying at Czech Universities as a Predictor of Work in Intercultural Teams. The Case of Eastern European Students. In Contemporary Issues in Economy. Polsko: 2011. s. 1-19. ISBN: 978-83-62049-08- 0.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. Czech Female Professionals and Entrepreneurs between Family and Career. In Women as Transformational Leaders. Ethnic Studies. Santa Barbara, California, United States of America: Praeger, 2011. s. 45-64. ISBN: 978-0-313-38652- 7.
  Detail

  SCHÜLLER, D.; RAŠTICOVÁ, M. Marketing Communications Mix of Universities - Communication With Students in an Increasing Competitive University Environment. Journal of Competitivness, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 58-71. ISSN: 1804- 171X.
  Detail

  HUBINKOVÁ, Z.; RAŠTICOVÁ, M.; SENICHEV, V.; CIPRO, M.; JAROŠOVÁ, E.; MORGENSTERNOVÁ, M.; SCHNEIDROVÁ, D.; URYCHOVÁ, H.; GONČAROVÁ, E.; HŘEBÍK, F.; TAHOVÁ, I.; HOVĚŽÁKOVÁ, D. Multikulturní poradenství na vysokých školách v Čerské republice: sbírka případových studií. Praha: Oeconomica, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011. s. 44-70. ISBN: 978-80-245-1817- 6.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M.; SENICHEV, V. Diversity management and leadership - innovative approach by company managements. In Znalosti pro tržní praxi 2011: Nová generace pracovníků (Generace Y). Olomouc: Societas Scientiarum Olomuncensis II., 2011. s. 79-89. ISBN: 978-80-87533-02- 4.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M.; VIDECKÁ, Z.; REŽŇÁKOVÁ, M.; MUSILOVÁ, H. Process Analysis of Educational Programs and Their Optimization According to the Educational Policy of European Union. In New Horizont in Industry, Business and Education. Corfu: TEI of Crete, 2011. s. 55-61. ISBN: 978-960-99889-1- 9.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M.; SENICHEV, V. Multiculturalism at Czech universities as a predictor of diversity work place. The case of students from former Soviet Union. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 325-337. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. Tolerance of ambiguity among Czech top managers and leaders. Are the Czech managers ready to lead the diverse team?. Londýn, Anglie: The British Sociological Association, 2011.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M.; BOUDERZ, A.; COVARRUBIAS VENEGAS, B.; ČERNEK, M.; VAN DEN DRIES, A.; GANEVA, Z.; GRÖSCHKE, D.; KODYDEK, G.; KOVAČ, J.; KŘÍŽKOVÁ, A.; MACEK, P.; MAKOVÁ, K.; MÜHLBACHER, J.; NOVOTNY, A.; PALÁT, M.; PETROVIČOVÁ, Z.; POLÁŠKOVÁ, E.; PUTNOVÁ, A.; RAFNSDÓTTIR, G.; SAUBERER, G.; SCHÜLLER, D.; SENICHEV, V.; ŠEREK, J.; ŠMÍDOVÁ, I. Diversity is reality. Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environment. 1. 1. Brno: CERM, 2011. 228 s. ISBN: 978-80-7204-775- 8.
  Detail

 • 2010

  RAŠTICOVÁ, M.; ESTÉLYIOVÁ, K. Fostering Research, Development, and Innovation Through University- firm Cooperation. 2010.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; RAŠTICOVÁ, M.; ČERNOHORSKÁ, L.; REŽŇÁKOVÁ, M.; CHVÁTALOVÁ, Z.; LUHAN, J.; ŘEŠETKOVÁ, D.; KŘÍŽ, J.; MUSILOVÁ, H.; HONZÍK, J.; ESTÉLYIOVÁ, K. Cooperation between Technical Universities and Industrial Enterprises. ring. ring. Brno: VUTIUM, 2010. 107 s. ISBN: 978-80-214-4055- 5.
  Detail

 • 2009

  PUTNOVÁ, A.; REŽŇÁKOVÁ, M.; RAŠTICOVÁ, M.; CHVÁTALOVÁ, Z.; ŘEŠETKOVÁ, D.; ČERNOHORSKÁ, L.; NESVADBOVÁ, K.; MUSILOVÁ, H. Innovative Approaches to the Development of Cooperation between Brno University of Technology and the Business Sphere. In Innovation & Change in European Environment. 2009. s. 141-158. ISBN: 978-84-692-6077- 7.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. Potkáme-li cizince: Jak vnímáme druhého člověka?. Psychologie dnes, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 54-55. ISSN: 1212- 9607.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M. Career Centre. In New Horizons in Industry, Business and Education. 2009. s. 69-78. ISBN: 978-960-88785-8- 7.
  Detail

 • 2007

  RAŠTICOVÁ, M. Czech Woman in between her family and her career II. Washington D. C.: 2007.
  Detail

 • 2006

  RAŠTICOVÁ, M. Czech Woman in between her family and her career I. Washington D. C.: 2006.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. z konference Intersecting Identities, Multicultural Perspectives on Women' s Lives. 2006.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. Faceismus v American Psychologist. Psychologie dnes, 2006, s. 7-8. ISSN: 1211- 5886.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. The Role of Woman in the Czech Republic. In Intersecting Identities, Multicultural Perspectives on Women' s Lives. Ann Arbor, Michigan: 2006.
  Detail

 • 2004

  RAŠTICOVÁ, M. Vliv výchovy na roli ženy v rodině a ve společnosti z pohledu dvou generací. Praha: SoÚ AV ČR, 2004.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. Mateřská/ otcovská výchova dcery a syna z pohledu dvou generací. 2004, č. 1, s. 13-16.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. K čemu jsou holky na světě?. Psychologie dnes, 2004, č. 12, s. 19-21. ISSN: 1211- 5886.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. Výchova chlapců a dívek v Čechách a její generační proměny. Brno: 2004.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. Žena mezi rodinou a profesí - srovnání názorů vysokoškolských studentů a jejich rodičů. Brno: FSS MU, 2004.
  Detail

 • 2003

  RAŠTICOVÁ, M. Role ženy v dnešní rodině a společnosti?. In Sociálně a národnostně smíšená rodina v Českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti. Opava: Slezké zemské muzeum, 2003. s. 296-307. ISBN: 80-86224-44- 9.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. Vliv sourozenecké konstelace na míru maskulinity a feminity. Brno: FSS MU Brno, 2003.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M.; DVOŘÁK, J.; SPÁČILOVÁ, D. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, 2003. ISBN: 80-214-2284- X.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. Jaká je role ženy v dnešní rodině a společnosti?. Opava: 2003.
  Detail

 • 2002

  RAŠTICOVÁ, M.; HAŠKOVÁ, H. Rodina a/nebo profese. Role ženy z pohledu mužů a žen více generací. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 94-107. ISBN: 80-86598-36- 5.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M.; HAŠKOVÁ, H. Rodina a/nebo profese? Role ženy z pohledu mužů a žen více generací. Brno: FSS MU, 2002.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M.; DVOŘÁK, J.; SPÁČILOVÁ, D. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, 2002. ISBN: 80-214-2170- 3.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. Projekt Profese ženy a rodinné soužití - rozdíly v názorech českých mužů a žen dvou věkových kategorií. 2002, č. 2- 3, s. 4-5.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M.; DVOŘÁK, J.; SPÁČILOVÁ, D. Téměř třetinu podnikatelů v Česku tvoří ženy. Hospodářské noviny, Kariéra business, 2002, ISSN: 0862- 9587.
  Detail

 • 2001

  RAŠTICOVÁ, M. Sociálně psychologické bariéry vstupu žen do podnikání. In Praha: 2001.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. Zpráva z konference Otázka času (Stockholm 2001). Stockholm: 2001.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M.; SPÁČILOVÁ, D. Encouraging Women's Independence in Post - communist Transition - Barriers hindering Czech Women from Starting Business Activities and from Their Self - realization. Washington D.C.: 2001.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M. Sociálně psychologické bariéry vstupu žen do podnikání - shrnutí výsledků výzkumu a srovnání s výsledky některých předchozích výzkumů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.