prof. Ing.

Martin Weiter

Ph.D.

FCH – děkan

+420 54114 9300, +420 54114 9484
dekan@fch.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • KOVALENKO, A.; YADAV, R.; VALA, M.; WEITER, M.: Organic_magnetic_solar; Organický solární článek s uspořádanými feritovými nanočásticemi. Laboratoř čistých prostor CMV. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠIMEK, V.; STŘÍTESKÝ, S.; WEITER, M.; RŮŽIČKA, R.: PROBESTATION; Měřicí stanice pro oblast organické elektroniky. Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=515. (funkční vzorek)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=515, počet stažení: 2
  Detail

 • ŠIMEK, V.; STŘÍTESKÝ, S.; RŮŽIČKA, R.; WEITER, M.: HYBORG; Hybridní platforma s multifunkčními obvodovými komponentami. Ústav počítačových systémů, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=516. (funkční vzorek)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=516, počet stažení: 2
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.