Ing.

Martin Všetečka

Ph.D.

FAST, PKO – odborný asistent

+420 54114 7356
vsetecka.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

Životopis