Ing.

Martin Všetečka

Ph.D.

FAST, PKO – odborný asistent

+420 54114 7356
vsetecka.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

Výuka

Garantované předměty

CM057Dopravní inženýrství (DST)
Česky, letní, FAST, PKO
CM04Dopravní inženýrství (DST)
Česky, letní, FAST, PKO
NMB010Dopravní inženýrství (DST)
Česky, letní, FAST, PKO

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021