Ing.

Martin Všetečka

Ph.D.

FAST, PKO – odborný asistent

+420 54114 7356
vsetecka.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • APELTAUER, J.; PODROUŽEK, J.; VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M.; APELTAUER, T.: RESILIENCE Metodika 1; Výběr prvků kritické dopravní infrastruktury. Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.resilience2015.cz/index.php/cz/. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://www.resilience2015.cz/index.php/cz/, počet stažení: 0
  Detail

 • VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; NOVÁK, M.; ZUKAL, M.; ZUKAL, J.; ČIHÁČKOVÁ, P.: Metodika; Testování detekčních technologií pro potřeby závislého řízení. Knihovna. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • ČIHÁČKOVÁ, P.; JEDONEK, A.; NOVOTNÝ, F.; ZUKAL, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; NOVÁK, M.; VŠETEČKA, M.: Funkční vzorek; Řadič s dynamickým řízením křižovatky nové generace. v archivu. (funkční vzorek)
  Detail

 • APELTAUER, J.; HOLCNER, P.; VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T.: Parallel video player; Parallel video player. PKO. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2013/FAST-J-13-2009/360.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2013/FAST-J-13-2009/360.htm, počet stažení: 1
  Detail

 • APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M.; HOLCNER, P.: HTV; HTV (Higher Transport Vision). PKO. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2013/FAST-S-13-1957/HTV.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2013/FAST-S-13-1957/HTV.htm, počet stažení: 1
  Detail

 • VŠETEČKA, M.: MHDDynSim; MHDDynSim. http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vsetecka.m/MHDDynSim.htm. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vsetecka.m/MHDDynSim.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vsetecka.m/MHDDynSim.htm, počet stažení: 1
  Detail

 • APELTAUER, J.; HOLCNER, P.; KRČMOVÁ, I.; VŠETEČKA, M.: Videoanalyzer; Analyzátor videozáznamu křižovatky. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 95, Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2012/FAST-S-12-39-1726/videoanalyzer.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2012/FAST-S-12-39-1726/videoanalyzer.htm, počet stažení: 1
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.