Ing.

Martin Všetečka

Ph.D.

FAST, PKO – odborný asistent

+420 54114 7356
vsetecka.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  STUPKA, P.; KOBZOVÁ, H.; VŠETEČKA, M. VOD 2020 - Územní plán města Brna - veřejná hromadná doprava. 2020. s. 108-121. ISBN: 978-80-89565-43-6.
  Detail

 • 2018

  NOVÁK, M.; VŠETEČKA, M. Řešení kapacitních problémů s využitím nekonvenční křižovatky. In Juniorstav 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 292-299. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

 • 2017

  VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Solution to a capacity problem using non- conventional intersections. In Transport Infrastructure and Systems. 2017. s. 843-850. ISBN: 978-1-138-03009- 1.
  Detail

  VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Budoucnost brněnské tramvaje. In Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2017. s. 28-35. ISBN: 978-80-554-1370- 9.
  Detail

  VŠETEČKA, M. Kapacita zipu. Silniční obzor, 2017, č. 10, s. 287-289. ISSN: 0322-7154.
  Detail

 • 2016

  VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Dopravně- urbanistické řešení přestavby brněnského železničního uzlu. In Medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava: kongres STUDIO, spol. s r. o., 2016. s. 106-115. ISBN: 978-80-89565-26- 9.
  Detail

  VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Místní rychlostní komunikace a rychlá autobusová doprava. Dopravní inženýrství, 2016, č. 1/ 2016, s. 19-21. ISSN: 1801-8890.
  Detail

 • 2015

  VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M.; APELTAUER, J. Aktuální vývoj tvorby strategického dopravního modelu Jihomoravského kraje. In Sborník odborného semináře RDIT 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 29-33. ISBN: 978-80-248-3841- 0.
  Detail | WWW

  VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Kapacita nadřazeného dopravního proudu. In Sborník odborného semináře RDIT 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 34-37. ISBN: 978-80-248-3841- 0.
  Detail | WWW

  DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; SEELMANN, H.; DRÁB, A.; VŠETEČKA, M.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; KOZUBÍK, J. KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH INVESTIC DO ROZVOJE INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST VHODNÝCH PRO NÁKLADNÍ VNITROZEMSKOU DOPRAVU V ČR. Brno: 2015.
  Detail

  PATOČKA, M.; PAVLÍČEK, J.; VŠETEČKA, M.; SMĚLÝ, M. Ohlédnutí za rozvojem cyklistické dopravy. Silniční obzor, 2015, č. 10, s. 286-294. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  KRBÁLEK, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M. Analýza mikrostruktury dopravního proudu metodami teorie náhodných matic. Silnice a železnice, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 77-79. ISSN: 1801- 822X.
  Detail | WWW

 • 2014

  VŠETEČKA, M. Rychlá autobusová doprava. In Mobilita obyvatelstva 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 78-86. ISBN: 978-80-214-4860- 5.
  Detail

  APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; MATUSZKOVÁ, R. Aplikace počítačového vidění v dopravním inženýrství. Silnice a železnice, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 70-72. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  VŠETEČKA, M. Optimalizace dopravní sítě. In Juniorstav 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 189-189. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

  VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Optimalizace opravní sítě s využitím genetického algoritmu. In RDIT 2014. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 19-22. ISBN: 978-80-248-3613- 3.
  Detail

 • 2013

  SKALICKÁ, P.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; VŠETEČKA, M. Zeleň a rozhled na pozemních komunikacích. Silnice a železnice, 2013, roč. 8, č. 2, s. 82-84. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  VŠETEČKA, M. Dynamické řízení hromadné dopravy. In Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 228-228. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
  Detail

  VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T. Zatěžovací dopravní modely – nástroj k efektivní dopravě. Nová železniční technika, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 11-23. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; KRČMOVÁ, I.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T. Využití autonomních systémů při podrobném dopravně-inženýrském průzkumu křižovatek. Silniční obzor, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 72-75. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  VŠETEČKA, M.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; NOVÁK, M. Jízda přes dva jízdní pruhy. Silnice a železnice, 2013, roč. 8, č. 5/ 2003, s. 114-116. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

 • 2012

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M.; KRČMOVÁ, I. Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01312 Brno, východ – Holubice, bezpečnostní audit DÚR. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-15.
  Detail

  APELTAUER, J.; KRČMOVÁ, I.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M. Traffic flow microsimulation. In CMDTUR 2012. 1. Žilina: Žilinská uiverzita v Žilině, 2012. s. 401-403. ISBN: 978-80-554-0512- 4.
  Detail

  VŠETEČKA, M. Infrastruktura pro rychlou autobusovou dopravu. In XI. International Scientific Conference FCE TUKE. 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0905- 7.
  Detail

  VŠETEČKA, M. Koncepce zastavování v městské hromadné dopravě. In RDIT 2012. Ostrava: VŠB - TUO, 2012. s. 149-158. ISBN: 978-80-248-2829- 9.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.