prof. Ing.

Martin Trunec

Dr.

FSI, ÚMVI OKP – profesor

+420 54114 3339
trunec@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Martin Trunec, Dr.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1988, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Slévárenská technologie
 • 1997, Dr., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství
 • 2006, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství
 • 2011, Prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové vědy a inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1988-1990, asistent, Výzkum slévárenství Brno SVÚM
 • 1990-1993, odborný pracovník, Katedra slévárenství FS VUT v Brně
 • 1993-2006, vědecko-výzkumný pracovník, Ústav materiálových věd a inženýrství - Odbor keramiky FSI VUT v Brně
 • 2006-2011, docent, Ústav materiálových věd a inženýrství - Odbor keramiky a polymerů FSI VUT v Brně
 • 2011-2016, senior researcher, Středoevropský technologický institut, VUT v Brně
 • 2011-dosud, profesor, Ústav materiálových věd a inženýrství - Odbor keramiky a polymerů FSI VUT v Brně
 • 2016-dosud, vedoucí výzkumné skupiny Pokročilé keramické materiály, Středoevropský technologický institut, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Úvod do materiálových věd a inženýrství, přednášky, 1. ročník bakalářského studia všech oborů FSI VUT v Brně
 • Technologie nekovových materiálů, přednášky a cvičení, 3. ročník bakalářského studia Materiálové inženýrství, FSI VUT v Brně
 • Pokročilé technologie anorganických materiálů, výběrové přednášky, doktorské studium, FCH VUT v Brně
 • Vedení bakalářských a diplomových prací v oblasti pokročilé keramiky
 • Školitel postgraduálních studentů v oblasti pokročilé keramiky

Vědeckovýzkumná činnost

 • Technologie a vlastnosti pokročilých keramických materiálů a nanokeramik

Akademické stáže v zahraničí

 • 1995 The Birmingham University, UK (1 týden)
 • 1995 Brunel University, UK (1 týden)
 • 2004 EPFL Lausanne, Švýcarsko (1 týden)
 • 2007 Stockholm University, Švédsko (1 týden)

 

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

440

Citace ostatní (bez autocitací)

15

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

Člen Silikátové společnosti, Americké keramické společnosti, Evropské keramické společnosti.