Ing.

Martin Slaný

Ph.D.

FSI, ÚST OTO – odborný asistent

+420 54114 2420
slany.m@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Slaný, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2003, Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ústav strojírenské technologie, téma práce: Systém řízení procesu obrábění vodním paprskem s abrazivem.
  • 2006, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ústav strojírenské technologie, téma práce: Obrábění vodním paprskem.
  • 2013, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ústav strojírenské technologie, téma práce: Studium účinků pasivních silových složek řezání na obráběný povrch.

Pedagogická činnost

  • V rámci VUT
  • Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění I - EAC
  • Aplikace CAD/CAM v technologii I - HC1
  • Přípravky a nástroje - FPN
  • Počítačové modelování a Rapid Prototyping - HRA
  • Geometrické modelování - MGM