Ing.

Martin Myška

FSI, ÚST OS – asistent

Martin.Myska@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Myška

Publikace

 • 2020

  KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; MÜLLER, P.; PERNICA, V.; KRUTIŠ, V.; MYŠKA, M. Hodnocení objemu staženin v exotermických nálitcích pro litinu. Brno: 2020. s. 1-19.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; PÍŠTĚK, V.; PERNICA, V.; KAŇA, V.; MYŠKA, M. VÝVOJ KLIKOVÝCH LISŮ NA VÝROBU BRIKET Z DŘEVĚNÝCH PILIN. Brno: 2020. s. 1-27.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; PERNICA, V.; ČAMEK, L.; KAŇA, V.; MYŠKA, M. Návrh, vývoj a ověření materiálu a technologie výroby protirozstřikové izolace kartuše teplotní sondy. Brno: 2020. s. 1-31.
  Detail

  ROUČKA, J.; KAŇA, V.; KRUTIŠ, V.; PERNICA, V.; MYŠKA, M.; ZÁDĚRA, A. Ověření technologie výroby odlitku válce. Brno: 2020. s. 1-17.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; MÜLLER, P.; KRUTIŠ, V.; MYŠKA, M.; PERNICA, V.; KAŇA, V. Hodnocení objemu staženin v exotermických nálitcích pro ocel typu MX51, P1215 a P47. Brno: 2020. s. 1-26.
  Detail

 • 2019

  MYŠKA, M.; JANSKÝ, V. Evaluation of technological properties of high-alloyed chromium-nickel steels. In Zeszyty Studenckich Prac Naukowych "SFEROID". Gliwice 2019: Archives of Foundry Eng, 2019. s. 77-82. ISBN: 978-83-63605-42-1.
  Detail

  ČAMEK, L., KAŇA, V., ZÁDĚRA, A., MYŠKA, M. Vliv tepelného zpracování na vlastnosti martenzitických korozivzdorných ocelí na odlitky. In Sborník přednášek z 56. slévárenských dnů® – Blok A – Blok F. Brno: Česká slévárenská společnost, z.s., 2019. s. 170-176. ISBN: 978-80-02-02882-6.
  Detail | WWW

  ČAMEK, L.; KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; MYŠKA, M. Ovlivňování vlastností martenzitických korozivzdorných ocelí na odlitky. Slévárenství, 2019, č. 9-10, s. 299-302. ISSN: 0037-6825.
  Detail | WWW

 • 2018

  MYŠKA, M.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J. Vliv licí teploty na zabíhavost a vlastností austenitických Cr-Ni ocelí. Slévárenství, 2018, č. 1-2, s. 33-38. ISSN: 0037-6825.
  Detail | WWW

  ČAMEK, L.; KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; MYŠKA, M. Influence of heat treatments and Ni content on properties of martensitic stainless steel. Archives of foundry engineering, 2018, roč. 18, č. 2, s. 220-225. ISSN: 1897-3310.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.