Ing.

Martin Mačák

FEKT, UETE

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Mačák

Publikace

 • 2019

  MAČÁK, M.; VYROUBAL, P.; KAZDA, T. NUMERICAL SIMULATIONS OF ELECTROCHEMICAL REACTIONS. In 40. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vémyslice: Tribun EU, 2019. s. 82-85. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail

  MAČÁK, M.; VYROUBAL, P. Numerical Simulation of Galvanic Corrosion. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 20th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2019. s. 204-206. ISBN: 978-80-214-5774-4.
  Detail | WWW

  MAČÁK, M. NUMERICAL ANALYSIS OF A MASS SEPARATOR. In Proceedings of the 25thConference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 613-617. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail | WWW

  VYROUBAL, P.; MAXA, J.; HLAVATÁ, P.; MAČÁK, M. MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VĚTRU KRAJINOU. In 40. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vémyslice: Tribun EU, 2019. s. 128-131. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail

  MAČÁK, M.; VYROUBAL, P. Modelling of Cyclic Voltammetry. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 20th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2019. s. 165-168. ISBN: 978-80-214-5774-4.
  Detail | WWW

 • 2018

  MAČÁK, M. ANALYSIS OF CONTACT DISCONNECTION IN A LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. s. 245-247. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail | WWW

  VYROUBAL, P.; KAZDA, T.; MAXA, J.; MAČÁK, M. Finite Element Approach of Interior Permanent Magnet Motor Acoustics Noise. Advances in Military Technology, 2018, č. 2, s. 223-235. ISSN: 1802-2308.
  Detail | WWW

  VYROUBAL, P.; KAZDA, T.; MAČÁK, M. Finite Methods for Lithium Ion Battery Simulation. In ECS Transactions. ECS Transactions. 2018. s. 50-61. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.