Ing.

Martin Králík

FEKT, UBMI

+420 54114 6685
kralikmartin@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Králík

Publikace

 • 2018

  KRÁLÍK, M.; KOZUMPLÍK, J. Methods for respiration estimates using single lead ECG. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Blansko 2018. 2018. s. 26-29. ISBN: 978-80-214-5661-7.
  Detail | WWW

  KRÁLÍK, M.; KOZUMPLÍK, J.; HESKO, B. Detekce syndromu spánkové apnoe ze záznamu dýchání pomocí nasálního senzoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 5, s. 140-145. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  KRÁLÍK, M.; KOZUMPLÍK, J. Sleep Apnea Detection Using Single Lead ECG Respiration Estimates. In YBERC 2018 International Conference Proceedings. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018. s. 1-5. ISBN: 978-80-8086-271-8.
  Detail | WWW

  HESKO, B.; HARABIŠ, V.; KRÁLÍK, M. White Blood Cell Segmentation Using Fully Convolutional Neural Networks. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 5, s. 1-9. ISSN: 1213-1539.
  Detail

 • 2017

  KRÁLÍK, M.; KOZUMPLÍK, J. Využití analýzy variability srdečního rytmu pro detekci spánkové apnoe. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 3, s. 91-96. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

 • 2016

  KRÁLÍK, M.; RONZHINA, M.; BĚLEHRAD, M. Klasifikace spánkových fází pomocí PSG dat. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, č. 11/ 2016, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
  Detail

 • 2015

  KRÁLÍK, M.; RONZHINA, M. PSG- based classification of sleep phases. In Proceedings of the 21th Student Competition Conference. Brno, Česká republika: VUT v Brně, 2015. s. 215-217. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.