Ing.

Martin Cigánek

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – odborný asistent

xcciganek@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Cigánek, Ph.D.

Výuka

Vyučované předměty

BC_OCH2Organická chemie II
Cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021