Ing.

Martin Cigánek

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – odborný asistent

xcciganek@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Cigánek, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Pokročilé materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  Materiály a technologie pro 21. století , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  Znečištění životního prostředí a možnosti eliminace kontaminujích látek. , zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail