Ing.

Martin Čáp

Ph.D.

FEKT, UTEE – odborný asistent

+420 54114 6851
capm@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Čáp, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  DREXLER, P.; ČÁP, M.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KADLEC, R.; KAŠKA, M.; KOČIŠ, L. A Sensor System for Detecting and Localizing Partial Discharges in Power Transformers with Improved Immunity to Interferences. SENSORS, 2019, roč. 19, č. 4, s. 1-21. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  DREXLER, P.; ČÁP, M.; KADLEC, R. Vývoj senzorů částečných výbojů v pásmu UHF. 2018. s. 1-2.
  Detail

 • 2017

  FIALA, P.; ČÁP, M. Analýza stavu asynchronních motorů na základě měření statorových veličin. 2017.
  Detail

  FIALA, P.; ČÁP, M. Výzkumné práce v oblasti měření částečných výbojů, směřujících k nalezení zpřesněné metody pro snímání a následné zpracování naměřených dat. Brno: 2017.
  Detail

  FIALA, P.; HANZELKA, M.; ČÁP, M. Electromagnetic Waves and Mental Synchronization of Humans in a Large Crowd. In 11th International Conference on Measurement Proceedings. Bratislava, SK: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Science, 2017. s. 241-244. ISBN: 978-80-972629-1-4.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; STEINBAUER, M. AN EMG SYSTEM FOR CROWD PACIFICATION. Pfinztal: Fraunhofer- Institut fur Chemische Technologie ICT, 2017. s. 23- 1 (23-5 s.)
  Detail

 • 2016

  ČÁP, M.; DREXLER, P.; KAŠKA, M. Comparison of methods for detecting the signal arrival time in TDOA localization method. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, CHINA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 1813-1816. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  MARCOŇ, P.; ČÁP, M.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; KŘÍŽ, T. The statistical evaluation of MRI data of a plant tissue. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, CHINA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 2908-2911. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; ČÁP, M.; NEŠPOR, D.; FIALA, P.; BENES, V. Vývoj systému pro testování kompatibility v nukleární magnetické rezonanci. In 45. seminář České elektrotechnické společnosti, Ústřední odborná společnost Mikrovlnná technika. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2016. s. 29-32. ISBN: 978-80-02-02684- 6.
  Detail

  ČÁP, M.; DREXLER, P.; FIALA, P. Design of the Partial Discharge Signal Generator for Use in High Voltage Transformer. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2016 Proceedings. Brno: UTEE FEKT VUT v Brně, 2016. s. 21-25. ISBN: 978-80-214-5387- 6.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; NEŠPOR, D.; ČÁP, M. RF magnetic field enhancement in MRI by metamaterial structures. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, CHINA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 2121-2125. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; ČÁP, M. Výzkum a aplikace nových metod analýzy signálů, se zaměřením na identifikaci a kvantifikace poruch elektrických motorů. Brno: 2016.
  Detail

  DREXLER, P.; NEŠPOR, D.; KADLEC, R.; ČÁP, M. Numerical Analysis of Metallic Periodic Structures in THz Region. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, CHINA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 2730-2733. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  MARCOŇ, P.; DOHNAL, P.; BARTUŠEK, K.; ČÁP, M.; ŠIRŮČKOVÁ, K.; KŘÍŽ, T. Diagnosing brain tumors with MRI. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, CHINA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 1805-1808. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

 • 2015

  ČÁP, M.; FIALA, P.; NEŠPOR, D.; DREXLER, P. A numerical model of the concept of graphene polymer- based sensor. In Proceedings of 10th International Conference on Measurement. Bratislava, SK: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Science, 2015. s. 13-16. ISBN: 978-80-969672-9- 2.
  Detail

  DREXLER, P.; ČÁP, M.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KAŠKA, M.; KOČIŠ, L. Advanced methods of UHF EM diagnostic of discharge activity in high voltage transformers dielectric. In Draft Proceedings of Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2015 Prague. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA, USA: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 2448-2452. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  ČÁP, M.; FIALA, P.; KAŠKA, M.; KOČIŠ, L. UHF system for detection and spatial localization of partial discharge in high voltage power transformers. In Proceedings of 10th International Conference on Measurement. Bratislava, SK: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Science, 2015. s. 237-240. ISBN: 978-80-969672-9- 2.
  Detail

 • 2014

  ČÁP, M.; DREXLER, P.; FIALA, P. Partial discharge detection and localization system. In Progress in Electromagnetics Research Symposium 2014, Guangzhou. Progress In Electromagnetics. 2014. s. 2344-2349. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  FRIEDL, M.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; FIALA, P.; TRUBÁK, J.; KOŇAS, P.; ŠTĚPÁNEK, J.; ČÁP, M. Nedestruktivní přístupy k identifikaci aktivit dřevokazného hmyzu. In Nové nesdestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí. neuv. Opava: Grafico Opava, 2014. s. 95-104. ISBN: 978-80-87427-83- 5.
  Detail

  FRIEDL, M.; ŠMÍRA, P.; FIALA, P.; ČÁP, M.; KOŇAS, P.; NASSWETTROVÁ, A. Non destructive method for detection wood- destroying insects. In Proceedings of PIERS 2014 in Guangzhou. Progress In Electromagnetics. neuv. China: PIERS Proceedings, 2014. s. 1642-1646. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  DREXLER, P.; ČÁP, M.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; KAŠKA, M.; KOČIŠ, L. Detection of low- level electromagnetic signal of partial discharge by means of disturbed acquisition discrimination. In Progress in Electromagnetics Research Symposium 2014, Guangzhou. Progress In Electromagnetics. 2014. s. 213-216. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

 • 2013

  ČÁP, M.; DREXLER, P.; MYŠKA, R.; FIALA, P. Software for Partial Discharge and Localization. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei, March 25-28, 2013. Taipei: The Electromagnetics Academy, 2013. s. 48-52. ISBN: 978-1-934142-24- 0.
  Detail

  MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; ČÁP, M. Statistical Based Approach to Diagnosis Pathology of Bone and Bone Marrow. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013, Proceedings. Brno, Czech Republic: 2013. s. 172-176. ISBN: 978-80-214-4759- 2.
  Detail

  DREXLER, P.; ČÁP, M.; MYŠKA, R.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KŘÍŽ, T. Proposal of technical measures for a partial discharge detection system based on real measurement. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei, March 25-28, 2013. Taipei: The Electromagnetics Academy, 2013. s. 1233-1236. ISBN: 978-1-934142-24- 0.
  Detail

  ČÁP, M.; MARCOŇ, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Automatic Detection and Segmentation of the Tumor Tissue. In PIERS 2013 in Taipei Proceedings. Taipei: 2013. s. 53-56. ISBN: 978-1-934142-24- 0.
  Detail | WWW

  URBAN, R.; KŘÍŽ, T.; ČÁP, M. Indoor Broadband Spectrum Survey Measurements for the Improvement of Wireless Systems. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei. 2013. s. 376-380. ISBN: 978-1-934142-24- 0.
  Detail

  ČÁP, M.; BARTUŠEK, K.; MARCOŇ, P. Automatic system for MR perfusion images processing. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013, Proceedings. Brno, Czech Republic: 2013. s. 297-301. ISBN: 978-80-214-4759- 2.
  Detail

 • 2012

  MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; ČÁP, M. Measurement of DWI and DTI Images of Isotropic and Anisotropic Materials by Using NMR Methods. In Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings, KL, Malaysia. Kuala Lumpur: 2012. s. 369-373. ISBN: 978-1-934142-12-7.
  Detail | WWW

  POKLUDOVÁ, M.; MARCOŇ, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; ČÁP, M. The Measurement of Diffusion in Plants Tissue Culture. In Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings, KL, Malaysia. Kuala Lumpur: 2012. s. 438-441. ISBN: 978-1-934142-12-7.
  Detail | WWW

  ČÁP, M.; MARCOŇ, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; KROUTILOVÁ, E. MR Perfusion Visualization in 3D Image. In Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings, KL, Malaysia. Kuala Lumpur: 2012. s. 380-384. ISBN: 978-1-934142-12-7.
  Detail | WWW

  ROUBAL, Z.; MARCOŇ, P.; ČÁP, M. Analysis of magnetic properties measurement in closed samples. In PROCEEDINGS 9th International Conference 2012 ELEKTRO. Žilina: 2012. s. 460-464. ISBN: 978-1-4673-1178- 6.
  Detail

  MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; ČÁP, M. Multiparametric Data Collection and Data Processing of Animal Tissues in MRI Images. In PIERS 2012 in Moscow Proceedings. Moscow: 2012. s. 369-372. ISBN: 978-1-934142-22- 6.
  Detail

  FIALA, P.; BARTUŠEK, K.; ČÁP, M. NMR Diagnostic and Brain Cancer Treatment. In Proceedings of PIERS 2012 in Kuala Lumpur. 2012. s. 394-398. ISBN: 978-1-934142-20-2.
  Detail

  ROUBAL, Z.; MARCOŇ, P.; ČÁP, M. Measurement and analysis of the magnetic properties of the magnetic closed samples. In 2012, International Conference on Applied Electronics. Plzeň: 2012. s. 233-236. ISBN: 978-80-261-0038- 6.
  Detail

 • 2011

  MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; MIKULKA, J.; ČÁP, M. Magnetic susceptibility modelling using ANSYS. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 190-193. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  ROUBAL, Z.; ČÁP, M. The design of high quality reference oscillator for DDS. In AMTEE 11 proceedings. Plzeň: 2011. s. III- 17 (III-18 s.)ISBN: 978-80-7043-993- 7.
  Detail

  MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; ČÁP, M. Limits to the Measurement of the Magnetic Susceptibility Using NMR Method. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 76-79. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; ČÁP, M. Sensitivity of the diffusion coefficients measurement to gradient field changes. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 80-83. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  MARCOŇ, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; ČÁP, M. Special high voltage function generator. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 80-83. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  MARCOŇ, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; ČÁP, M. Special High Voltage Function Generator. PIERS ONLINE, 2011, roč. 7, č. 6, s. 547-550. ISSN: 1931- 7360.
  Detail

  ČÁP, M.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; MARCOŇ, P.; ŠPRLÁKOVÁ, A. Fusion of the T1, T2 weighted and perfusion weighted images for peritumoral region evaluation. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 103-105. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

 • 2010

  ČÁP, M.; BARTUŠEK, K.; MARCOŇ, P. Measuring of Temperature Fields Using MR Tomography. In PIERS 2010 Cambridge, Progress In Electromagnetics Research Symposium Proceedings. 2010. s. 1040-1042. ISBN: 978-1-934142-14- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.