Ing. et Ing. Bc.

Martin Bilík

Ph.D.

ÚSI, OAN – odborný asistent

+420 54114 8908
martin.bilik@usi.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. et Ing. Bc. Martin Bilík, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

2011- 2019, PhD., Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, obor Soudní inženýrství

2009-2011, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Výrobní stroje, systémy a roboty

2009-2011, Ing., Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, obor Expertní inženýrství v dopravě

2006-2009, Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Strojní inženýrství

2006-2009, Bc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, obor Právo a mezinárodní obchod

Pedagogická činnost

výuka laboratorních cvičení předmětu Zkoušení vozidel (1ECZV)

výuka laboratorních cvičení předmětu Konstrukce motorových vozidel (EDKMV)