PaedDr.

Marta Muchová

CESA – asistent

+420 54114 9587
muchova@cesa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

PaedDr. Marta Muchová

Publikace

 • 2016

  BLAHUTKOVÁ, M.; MUCHOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, S.; LEPKOVÁ, H. The Influence of Physical Activities on Stress Reduction of Students University of Third Age in CESA VUT Brno. Rekreačný šport, zdravie a kvalita života III. Bakalár Peter, Matúš Ivan. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, 2016. s. 37-40. ISBN: 978-80-8152-401- 1.
  Detail

  BLAHUTKOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, S.; MUCHOVÁ, M.; LEPKOVÁ, H. Management of Implementation of Water Tourism for Youth in the Czech Republic. Science Movement and Health, 2016, roč. XVI, č. 2, s. 590-598. ISSN: 2285-777X.
  Detail

 • 2015

  BLAHUTKOVÁ, M.; BÁTOROVÁ, M.; MUCHOVÁ, M.; LEPKOVÁ, H. Tanečně pohybová výchova u studentů vysokých škol se specifickými potřebami. Pohybová aktivita a zdravý životný štýl. PaedDr. Lubomír Král, PhD.,PaedDr. Eva Králová, Ph.D.,RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.,RNDr. Vladimír Meluš, PhD. MPH. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita, 2015. s. 27-36. ISBN: 978-80-8075-711- 3.
  Detail

  BLAHUTKOVÁ, M.; LEPKOVÁ, H.; MUCHOVÁ, M. Péče o zdravý životní styl ve stáří. Optimální působení tělesné zátěže Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka 2015. KTV Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 41-53. ISBN: 978-80-7435-557- 8.
  Detail

 • 2014

  BLAHUTKOVÁ, M.; MUCHOVÁ, M.; LEPKOVÁ, H. Management pohybových aktivit na Univerzitě třetího věku VUT Brno a jejich působení na kvalitu života seniorů. Optimální působení tělesné zátěže Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. Gaudeamus. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, 2014. s. 4-11. ISBN: 978-80-7435-385- 7.
  Detail

 • 2013

  BLAHUTKOVÁ, M.; MUCHOVÁ, M.; TOMÁNKOVÁ, K.; JANOŠKOVÁ, H. V dobré kondici i po šedesátce. V dobré kondici i po šedesátce. Brno: C Press, 2013. ISBN: 978-80-264-0163- 6.
  Detail

  ŠOPÍKOVÁ, J.; KORVAS, P.; LEPKOVÁ, H.; HANUŠOVÁ, H.; MUCHOVÁ, M.; BRŮŽKOVÁ, L.; BÁTOROVÁ, M.; ENGELOVÁ, L. Pohybové aktivity na prodej: tři profesní specializace v oblasti managementu. Medica Sportiva Bohemica & Slovaca, 2013, roč. 22, č. 1, s. 55-56. ISSN: 1210- 5481.
  Detail

 • 2007

  MUCHOVÁ, M.; DÝROVÁ, J.; TOMÁNKOVÁ, K. Využití balanční úseče Bossa. Pohyb je život, 2007, roč. 11, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1212- 0669.
  Detail

  MUCHOVÁ, M.; JANOŠKOVÁ, H.; TOMÁNKOVÁ, K. Využití frisbee ve vodě. Pohyb je život, 2007, roč. 11, č. 4, s. M1 (M7 s.)ISSN: 1212- 0669.
  Detail

  MUCHOVÁ, M.; DÝROVÁ, J.; TOMÁNKOVÁ, K. Využití balanční úseče Bossa v Pohybovém studiu pro seniory. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 202-207. ISBN: 978-80-7041-513- 9.
  Detail

  MUCHOVÁ, M.; DÝROVÁ, J.; TOMÁNKOVÁ, K. Využití balanční úseče Bossa k rozvoji flexibility. Pohyb je život, 2007, roč. 11, č. 3, s. 11-15. ISSN: 1212- 0669.
  Detail

  MUCHOVÁ, M.; JANOŠKOVÁ, H.; TOMÁNKOVÁ, K. Využití frisbee v aqua fitness. In Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2007. s. 129-133. ISBN: 978-80-227-2728- 0.
  Detail

 • 2005

  TOMÁNKOVÁ, K.; MUCHOVÁ, M.; JANOŠKOVÁ, H. Fitball pro ženy i muže. Fitball pro ženy i muže. Brno: Paido Brno, 2005. s. 1-15. ISBN: 80-7315-110- 3.
  Detail

 • 2004

  MUCHOVÁ, M.; TOMÁNKOVÁ, K.; JANOŠKOVÁ, H. Power building with gymballs in the freetime activity system. Liberc: TU Liberec, 2004. s. 48-48.
  Detail

  MUCHOVÁ, M.; JANOŠKOVÁ, H.; CHUDOBOVÁ, N.; ČECHOVÁ, D. Fit v každém věku. VICTORY ENTERTAINMENT, 2004.
  Detail

  MUCHOVÁ, M., JANOŠKOVÁ, H. Aqua fitness. Aqua fitness. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, Brno, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7315-076- X.
  Detail

 • 2003

  MUCHOVÁ, M.; JANOŠKOVÁ, H.; TOMÁNKOVÁ, K. Zacvičte si s námi. VICTORY ENTERTAINMENT, 2003.
  Detail

  MUCHOVÁ, M.; TOMÁNKOVÁ, K.; JANOŠKOVÁ, H. Využití velkých gymnastických míčů a vodní terapie při odstraňování svalové dysbalance u vysokoškolských studentů. In Súčasný stav a vývojové trendy vysokoškolskej telesnej výchovy a športu pred vstupom do Europskej únie. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 46-51. ISBN: 80-223-1880- 9.
  Detail

  MUCHOVÁ, M., JANOŠKOVÁ, H. Aqua aerobik v podmínkách výuky tělesné výchovy na vysokých školách. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 150 ( s.)ISBN: 80-210-3099- 2.
  Detail

  MUCHOVÁ, M.; TOMÁNKOVÁ, K.; JANOŠKOVÁ, H. Rozvoj koordinace v netradičních pohybových aktivitách. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno: Masarykova univerzita v Brně, FSpS, 2003. s. 48-52. ISBN: 80-210-3261- 8.
  Detail

 • 2002

  JANOŠKOVÁ, H.; MUCHOVÁ, M. Aqua aerobik. Brno: PAIDO, 2002. 71 s. ISBN: 80-7315-030- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.