Ing.

Marina Ronzhina

Ph.D.

FEKT, UBMI – odborný asistent

+420 54114 6635
ronzhina@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Marina Ronzhina, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Moderní přístupy v analýze signálů, systémů a dat v biomedicínských aplikacích , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  TJ02000293, Rozvoj komunikačních kompetencí novou vzdělávací metodikou, vycházející z objektivního hodnocení biosignálů performera a recipienta., zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  TJ02000331, Vývoj modelů pro víceúrovňovou klasifikaci poruch srdečního rytmu v EKG záznamech, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

 • 2018

  TJ01000319, Pokročilá detekce paroxysmální fibrilace síní v krátkodobých záznamech EKG, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Aplikace pokročilých přístupů pro analýzu signálů, systémů a dat v lékařských, biologických a bioinformatických oblastech , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2011

  Vývoj metod pro analýzu biologických systémů, signálů a dat , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail