doc. Ing.

Marie Sedlaříková

CSc.

FEKT, UETE – docent

+420 54114 6143
sedlara@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc.

Projekty

 • 2020

  Materiály a technologie pro elektrotechniku IV, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Corrosion Processes in Materials Based on Fe-Al and Fe-Mg, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2018

  Gel polymer electrolytes with ionic liquids , zahájení: 15.10.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Materiály a technologie pro elektrotechniku III , zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Development of New Cathodes for Stable and Safer Lithium-Sulfur Batteries, zahájení: 15.11.2016, ukončení: 30.04.2020
  Detail

  Ionic liquids for intercalation reactions of sodium ions for advanced batteries, zahájení: 15.10.2016, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Gelové polymerní elektrolyty pro Li-ion akumulátory, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  Ionic liquids for intercalation reactions of lithium and sodium ions for advanced batteries, zahájení: 01.07.2015, ukončení: 30.06.2016
  Detail

 • 2014

  spoluřešitel TAČR TA04010085 Smart textilie/FEKT, TA184S12001, Flexibilní autonomní energetické systémy pro smart textilie, zahájení: 30.11.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Materiály a technologie pro elektrotechniku II, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  7AMB13AR008, Vývoj nových lithiových baterií pro akumulaci elektrické energie, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Měření iontově selektivními elektrodami, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Materiály a technologie pro elektrotechniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Příprava hydrogelu a měření jeho vlastností ve výuce, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  GAP102/10/2091, Zvýšení bezpečnosti lithno-iontových baterií, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Nové materiály a technologie pro zdroje elektrické energie., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  MEB111010, Electrochemical Energy Storage, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2006

  Virtuální výukové a výzkumné středisko, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  SN/3/171/05, Systémy pro akumulaci elektrické energie z obnovitelných zdrojů proudu, zahájení: 03.04.2005, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Materiály a komponenty pro biomedicínské aplikace, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  Electronic devices and their components, zahájení: 15.06.2002
  Detail

  Bezplatinové katalyzátory, zahájení: 15.04.2002
  Detail

  GA104/02/0731, Transport, solvatace a sorpce iontů v gelových polymerních elektrolytech, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2000

  IAA4032002, Příprava a vlastnosti aprotických gelových polymerních elektrolytů, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 1999

  Rozvoj centra špičkových průmyslových výrobků a technologií-nebyly fin.prostředky, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
  Detail