prof. Ing.

Marie Jurová

CSc.

FP, ÚM – profesor

+420 54114 2691
jurova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Marie Jurová, CSc.

Publikace

 • 2019

  DITTRICHOVÁ, M.; JUROVÁ, M. Bezpečnost práce. Bezpečnost práce. Brno: CERM, 2019. ISBN: 978-80-7623-019-4.
  Detail

  BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Logistics Conception in the Conditions of Circular Economy. Carpathian Logistics Congress: Book of Abstracts. Zakopane, Poland (EU): Tanger Ltd., 2019. s. 8-8.
  Detail

  BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Product Lifecycle Management in the Conditions of the Circular Economy. In CLC 2018: Carpathian Logistics Congress Conference Proceedings, Peer Reviewed. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2019. s. 90-96. ISBN: 978-80-87294-88-8.
  Detail

 • 2018

  BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Digitalization of logistic processes by customer services. In Proceedings of scientific contributions from the international scientific conference The Imapct of Industry 4.0 on Job Creation. Trenčín: Publishing House Alexander Dubček University in Trenčín, 2018. s. 34-39. ISBN: 978-80-8075-837-0.
  Detail | WWW

  BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Hodnota zdrojů podnikání pro "SMART BUSINESS" ve vazbě na dodavatelské řetězce. In Albín Bráf International Scientific Conference Year III Proceedings. 1. Praha: Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, 2018. s. 61-66. ISBN: 978-80-01-06429-0.
  Detail

  BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Product Lifecycle Management in the Conditions of the Circular Economy. CLC 2018 Logistics, Ditribution, Transport & Management: Abstracts. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2018. s. 21-21. ISBN: 978-80-87294-87-1.
  Detail

 • 2017

  MEDONOS, M.; JUROVÁ, M. Measuring the level of leanness of production - use of production lead time. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2017, roč. 24, č. 40, s. 143-153. ISSN: 1211-555X.
  Detail | WWW

 • 2016

  MEDONOS, M.; JUROVÁ, M. Implementing Lean Production - Application of Little` s Law. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 3, s. 1013-1019. ISSN: 1211-8516.
  Detail

  JUROVÁ, M.; KORÁB, V.; JUŘICA, P.; VIDECKÁ, Z.; BARTOŠEK, V. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada, 2016. 254 s. ISBN: 978-80-247-5717- 9.
  Detail

 • 2015

  JUROVÁ, M. Organizace přípravy výroby. Organizace přípravy výroby. Brno: 2015. ISBN: 978-80-214-5247- 3.
  Detail

  JUROVÁ, M.; JUŘICA, P. Management of Reverse Logistics in Business Processes. In Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. s. 2266-2271. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
  Detail | WWW

  ŽÁKOVSKÁ, M.; JUROVÁ, M. Information systems in manufacturing planning. Perspektives od Business and Entrepreneurship Development. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2015. s. 94-94. ISBN: 978-80-214-5198- 8.
  Detail

  ŽÁKOVSKÁ, M.; JUROVÁ, M. Information systems in manufacturing planning. Systémová integrace, 2015, č. 1- 2, s. 110-120. ISSN: 1804- 2716.
  Detail | WWW

  MEDONOS, M.; JUROVÁ, M. Implementing lean production - why copying Toyota doesn't always work?. Perspektives od Business and Entrepreneurship Development. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2015. s. 58-58. ISBN: 978-80-214-5198- 8.
  Detail

  MEDONOS, M.; JUROVÁ, M. Implementing lean production: Application of Little's law. In Perspectives of Busieness and Entrepreneurship Development. Proceeding of selected papers. Brno: FBM BUT, 2015. s. 229-237. ISBN: 978-80-214-5227-5.
  Detail

 • 2014

  ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M.; HOLUBÍK, J. Hodnocení použití diskrétní simulace jako nástroje pro podporu manažerského rozhodování ve výrobním podniku. Acta academica karviniensia, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 88-96. ISSN: 1212- 415X.
  Detail

  CHYTILOVÁ, E.; JUROVÁ, M. Assessing the Status of Purchase in the Value Chain. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 4, s. 651-658. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M. Lean preparation of manufacturing with application of predetermined times. Scientia& Societas, 2014, roč. X, č. 1, s. 92-100. ISSN: 1801- 7118.
  Detail

 • 2013

  ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M. Monitoring of production with ICT and it's influence for labour productivity in industrial production. In Cpnference Proceedings of MEKON 2013 Selected Papers. 1. Ostrava: Ekonomická fakulta, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-3068- 1.
  Detail

  HOLUBÍK, J.; ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M. Hodnocení použití diskrétní simulace jako nástroje pro podporu manažerského rozhodování ve výrobním podniku. In Sborník příspěvků. Česká republika: Slezská Univerzita v Opavě, 2013. s. 453-462. ISBN: 978-80-7248-901- 5.
  Detail

  JUROVÁ, M.; BARTOŠEK, V.; ŠUNKA, J.; NISLER, S. Výrobní procesy řízené logistikou. albatros. Brno: BizBooks, 2013. s. 1-260. ISBN: 978-80-265-0059- 9.
  Detail

 • 2012

  CHYTILOVÁ, E.; JUROVÁ, M. THE APPLICATION OF METHOD SUPPLIERS' COMPLEX EVALUATION. CASE STUDY. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 139-145. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  CHYTILOVÁ, E.; JUROVÁ, M. THE METHODOLOGY OF PERFORMANCE EVALUATION OF NEW SUPPLIERS. Ekonomika a management, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 18-24. ISSN: 1802- 3975.
  Detail

  JUROVÁ, M. Řízení reverzní logistiky v podnikání. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2012. s. 1103-1107. ISBN: 978-80-7418-144- 3.
  Detail

  VAŠKOVÁ, P.; JUROVÁ, M. Zhodnocení současného stavu procesu nákupu a návrh jeho zlepšení ve zpracovatelském průmyslu. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 135-146. ISSN: 1211- 555X.
  Detail

  JUŘICA, P.; JUROVÁ, M. Methodology for Assessing the Level of Process Management. Ekonomika a management, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 30-35. ISSN: 1802- 3975.
  Detail

  CHYTILOVÁ, E.; JUROVÁ, M. The Possibility of MCE Application: Comparative Case Study. In Trends in economics and management for the 21st century. 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4581- 9.
  Detail

  JUROVÁ, M. Zvyšování výkonnosti v logistických sítích. In Exaktní metody v logistické praxi. Škoda auto. Mladá Boleslav: Škoda auto a.s. Vysoká škola, 2012. s. 117-129. ISBN: 978-80-87042-49- 6.
  Detail

 • 2011

  CHYTILOVÁ, E.; JUROVÁ, M. THE MECHANISM OF UNIVERSAL EVALUATION INSIDE INFORMATION FLOWS FOR SMALL AND MEDIUM- SIZED ENTERPRISES. Economics and management- 2007, 2011, roč. 2011, č. 16, s. 1039-1046. ISSN: 1822- 6515.
  Detail

  CHYTILOVA, E.; ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M. The development of competitiveness industry enterprises in conditions of European Union. Vestnik Izhevsk State Technical University, 2011, roč. 52, č. 4, s. 149-152. ISSN: 1813- 7903.
  Detail

  CHYTILOVA, E.; ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M. The optimalization of teaching production planning (TPV 2000) from the perspective of knowledge management. In Znalosti pro tržní praxi 2011: Nová generace pracovníků (Generace Y). Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., 2011. s. 98-98. ISBN: 978-80-87533-01- 7.
  Detail

  JUROVÁ, M. Řízení výroby. 2011. ISBN: 978-80-214-4370- 9.
  Detail

 • 2010

  CHYTILOVÁ, E.; JUROVÁ, M. Modern methods of evaluation existing suppliers and suppliers selected by customer for small and medium- sized companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 6a, s. 199-208. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

 • 2009

  JUROVÁ, M. Základy podnikání. management. Ostrava - Přívoz: KEY Publishing s.r.o., 2009. s. 1-190. ISBN: 978-80-7418-018- 7.
  Detail

 • 2008

  KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; MELUZÍN, T.; BARTES, F.; DVOŘÁK, J.; CHALUPSKÝ, V.; JUROVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; KOCH, M.; KONEČNÝ, M.; NĚMEČEK, P.; RAIS, K.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZEMAN, V.; ZICH, R.; ZINECKER, M.; DYDOWICZ, P.; NEUWIRTH, B.; PUTNOVÁ, A.; HERALECKÝ, T. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. 1. Brno: VUT, FP Brno, 2008. s. 1-131. ISBN: 978-80-7204-590- 7.
  Detail

 • 2007

  JUROVÁ, M. Pokročilé plánování produkčních procesů v podnikové praxi. In Praha: VŠE, 2007. s. 53-66.
  Detail

  JUROVÁ, M. EFFECTIVITY OF ADVENCED PLANNING SYSTEM IN PROCESSES OF PRODUCTION. In Brno: BUT, 2007. s. 36-36.
  Detail

 • 2006

  JUROVÁ, M.; HAMPLOVÁ, P. S logistikou ke konkureční výhodě. Logistika, 2006, roč. XII, č. 7- 8, s. 26-30. ISSN: 1211- 0957.
  Detail

  JUROVÁ, M.; BARTOŠEK, V. Logistické služby a úspěšnost podniku. In Brno: MU, ESF Brno, 2006. s. 57-65. ISBN: 80-210-4089- 0.
  Detail

  JUROVÁ, M. Environmentální řízení v produkčních systémech. Periodica academica, 2006, roč. I, č. 2, s. 18-22. ISSN: 1802- 2626.
  Detail

  JUROVÁ, M.; HAMPLOVÁ, P. S logistkým riadením ku konkurenčnej výhode. Doprava a logistika, 2006, roč. I, č. 1, s. 20-21. ISSN: 1337- 0138.
  Detail

  JUROVÁ, M. Životný cyklus produktu a spatná logistika. Doprava a logistika, 2006, roč. I., č. 2, s. 10-12. ISSN: 1337- 0138.
  Detail

  JUROVÁ, M. Produkční systémy a konkurenční výhoda. Fórum manažéra, 2006, roč. II, č. 2/ 2006, s. 5-12. ISSN: 1336- 7773.
  Detail

  JUROVÁ, M. EFFICIENCY OF COMPETITION SUPLLY CHAIN. In Brno university of Technology, 2006. s. 34 ( s.)ISBN: 80-7204-454- 0.
  Detail

  Jurová,M. Životný cyklus produktu a spatná logistika. 2006, roč. 2006, s. 10-12.
  Detail

 • 2005

  VAŠKOVÁ, P.; JUROVÁ, M. Optimalizace nákupních procesů e- businessem. In Sborník referátů z mezinárodní konference - Finanční a logistické řízení - 2005. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN: 80-248-0854- 4.
  Detail

  JUROVÁ, M. Postavení controllingu v logistických procesech. In Brno: UO, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005. s. 105-111. ISBN: 80-7231-012- 7.
  Detail

  KOVÁŘ, P., JUROVÁ, M. E-procurement - první podsystém SCM. Logistika, 2005, roč. 2005, č. XI, s. 20-21. ISSN: 1211- 0957.
  Detail

  JUROVÁ, M., BARTOŠEK, V. Optimalizace podnikových logistických procesů. In MOPP 2005. Plzeň: ZU v Plzni, 2005. ISBN: 80-7043-352- 3.
  Detail

  JUROVÁ, M. Waste Management throughLogistical Spiral of Product Life Cycle. In CIP. Zagreb: University of Zageb, 2005. s. 23-27. ISBN: 953-6470-22- 5.
  Detail

  JUROVÁ, M. Logistics versus Supply Chain Management. Fórum manažéra, 2005, roč. I., č. Nulté, s. 55-57. ISSN: 1336- 7773.
  Detail

  JUROVÁ, M. Koncept SCM v logistických sítích. Manažment priemylsových podnikov, 2005, roč. 2, č. 2, s. 8-12. ISSN: 1336- 5592.
  Detail

  JUROVÁ, M.; VAŠKOVÁ, P. Optimalizace nákupních procesů e- businessm. In Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2005. s. 425-429. ISBN: 80-248-0854- 4.
  Detail

 • 2004

  JUROVÁ, M. Vývojové trendy výuky Podnikového hospodářství. In Podniková ekonomika a management. Brno: Masarykova universita v Brně, Ekonomicko- správní fakulta, 2004. s. 20-25. ISBN: 80-210-3414- 9.
  Detail

  Jurová, M. Customer value and logistics networks. In Zborník abstraktov CO-MAT-TECH 2004, 12. International Scientific Conference. Trnava: Slovak University of Technology Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology, 2004. s. 87 ( s.)ISBN: 80-227-2121- 2.
  Detail

  Jurová, M. Služby zákazníkům v obchodních společnostech. In Logistika v teorii a praxi. Liberec: TU v Liberci, Hospodářská fakulta, katedra podnikové ekonomiky, 2004. s. 65 ( s.)ISBN: 80-7083-813- 2.
  Detail

  Jurová, M. Procesní řízení ve výrobní logistice. Logistika, 2004, roč. X, č. 10, s. 47 ( s.)ISSN: 1211- 0957.
  Detail

  JUROVÁ, M.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J. Výzkum strategických přístupů v logistických řetězcích. In New trends for new Europe. Brno: Brno University of technology, Faculty of business and management, 2004. s. 8 ( s.)ISBN: 80-214-2753- 1.
  Detail

  Jurová, M. Strategie krizového řízení firmy. In Krizový management. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004. s. 227 ( s.)ISBN: 80-85960-71- 0.
  Detail

  JUROVÁ, M. Vzdělávací proces v logistice. In Výuka a výzkum logistiky na vysokých školách. Praha: Vysoká škola chemicko- technologická v Praze, 2004. s. 33-36. ISBN: 80-7080-541- 2.
  Detail

  Němeček, P., Kocmanová, A., Jurová, M., Rais, K., Šimberová, I., Konečný, M. Možné trendy rozvoje podniků. VUT v Brně. VUT v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2004. 148 s. ISBN: 80-7204-362- 5.
  Detail

  Jurová, M. Vstup českých firem do integrované evropské logistiky. In Nové trendy rozvoje podniku. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. s. 55 ( s.)ISBN: 80-214-2787- 6.
  Detail

  Jurová, M. Řízení výrobního procesu logistickou koncepcí. In Řízení strojírenských podniků. Ostrava: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Fakulta strojní, 2004. s. 22 ( s.)ISBN: 80-248-0594- 4.
  Detail

  JUROVÁ, M.; FIŠER, I. How logistics networks increase customer value. In Business and economic development in central and eastern Europe. Brno: Brno university of technology, Faculty of Business and Management, 2004. s. 16 ( s.)ISBN: 80-214-2717- 5.
  Detail

  Jurová, M. Efficiency logistics and of his measurer. In Management, economics and business development in the new european conditions. Brno - Rozdrojovice: Brno university of technology, Faculty of Business and Management, 2004. s. 28 ( s.)ISBN: 80-214-2661- 6.
  Detail

 • 2003

  JUROVÁ, M. Will the logistics spiral of product life cycle help find the solution of relationships to the environment. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe in the Period of Joining to the European Union. Brno: Brno university of technology, Faculty of Business and Management, 2003. s. 51 ( s.)ISBN: 80-214-2445- 1.
  Detail

  JUROVÁ, M. Waste Management trough Logistical Spiral od Product Life Cycle. In Ekonomika, logistika a ekologie v ozbrojených silách III. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. s. 96 ( s.)
  Detail

  JUROVÁ, M. Úspěšná logistika poskytuje dokonalé služby. In Logistika v teorii a praxi. Liberec: TU v Liberci, Hospodářská fakulta, 2003. s. 38 ( s.)ISBN: 80-7083-608- 9.
  Detail

  JUROVÁ, M. Technický rozvoj oblasti výrobní logistiky ve vazbě k ISO 14 000. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003.
  Detail

  JUROVÁ, M. Logistická strategie - řízení poptávky a zásob. 2003, č. 3, s. 22 ( s.)
  Detail

  JUROVÁ, M. Nástroje plánování výroby se zaměřením na environment. In Řízení strojírenských podniků. Beskydy - Ostravice: VŠB- TU Ostrava, 2003. s. 13 ( s.)ISBN: 80-248-0341- 0.
  Detail

  JUROVÁ, M. Will reverse logistic resolve environmental issues in companies?. In Transport and Logistics. Vysoké Tatry Slovenská republika: Technická universita Košice, 2003. s. 93 ( s.)ISBN: 1451- 107X.
  Detail

  JUROVÁ, M. Obchodní logistika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003. ISBN: 80-214-2454- 0.
  Detail

  JUROVÁ, M. Logistika. Brno: vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003. ISBN: 80-86510-81- 6.
  Detail

  JUROVÁ, M. Pomůže řešit zpětná logistika environmetální politiku?. In Finanční a logistické řízení. Beskydy: VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a metalurgického inženýrství, 2003. s. 350 ( s.)ISBN: 80-239-0860- X.
  Detail

  JUROVÁ, M. Tržně orientovaná logistická strategie. In Management, Economic and Business in new Europe. Brno: Faculty of Business and Management, 2003. s. 121 ( s.)ISBN: 80-214-2382- X.
  Detail

 • 2002

  JUROVÁ, M. Procurement as a strategic competive advantage. In Business and economic Development in central and eastern Europe: Imokications for economic integration into wider Europe. Brno: Brno university of Technology, Faculty of Business and Management, 2002. s. 209 ( s.)ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

  JUROVÁ, M., FIŠER, I. Trends in Logistic Concepts in the Transition Economy Czech Republic. In Transition Countries Joining European Union. Opava: Slezká universita v Opavě, 2002. s. 43 ( s.)ISBN: 80-7248-172- X.
  Detail

  JUROVÁ, M.; VIDECKÁ, Z.; ŠUNKA, J.; ROMPOTL, J. Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region. Nové trendy rozvoje průmyslu. výzkumná zpráva. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002.
  Detail

  JUROVÁ, M. Logistická strategie v síťových organizacích. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. Zbornik prispevkov. Žilina: Žilinská universita Žilina, 2002. s. 134 ( s.)ISBN: 80-7100-951- 2.
  Detail

  JUROVÁ, M. Tvorba strategie opatřování materiálových zdrojů. In Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem ČR do EU. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, 2002. s. 175 ( s.)ISBN: 80-7302-032- 7.
  Detail

  JUROVÁ, M. The Logistics - full Valluable scientific Discipline. In Zarzadzanie marketingowe w polskich przedsiebiorstwach. Torun: Unyversytet Mikolaja Kopernika Toruň, 2002. s. 117 ( s.)ISBN: 83-231-14Č1- 2.
  Detail

  JUROVÁ, M. Strategic Management of Purchasing. In CO-MAT- TECH 2002. Trnava: Slovenská technická unversita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, 2002. s. 106 ( s.)ISBN: 80227-1768- 1.
  Detail

  JUROVÁ, M. Strategy of Purchasing Marketing in Logistic Chain. In Globalizacia a jej vplyv na transformujúce sa ekonomiky (pozitíva a negatíva). Žilina: ŽU v Žilina, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, katedra ekonomiky, 2002. s. 111 ( s.)ISBN: 80-8070-005- 2.
  Detail

  JUROVÁ, M. Nákupní marketing v logistickém řetězci. In Marketing a obchod na přelomu tisíciletí. Ostrava: Ekonomická fakulta, VŠB - Technická universita Ostrava, 2002. s. 68 ( s.)ISBN: 80-7329-012- X.
  Detail

  JUROVÁ, M. Realizace znalostního managementu v logistickém řetězci. Moderní řízení, 2002, roč. XXXVII, č. 8, s. 46-49. ISSN: 0026- 8720.
  Detail

  JUROVÁ, M. Strategie Supply chain managementu. Logistika, 2002, roč. VIII, č. 10, s. 30-31. ISSN: 1211- 0957.
  Detail

  JUROVÁ, M.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J. Výzkum strategického řízení v čs.firmách. Výzkum strategických přístupů v logistických řetězcích. Výzkum strategického řízení v českých firmách. výzkumná zpráva. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002.
  Detail

  JUROVÁ, M. Teorie procesů - management enviromentu. 2002.
  Detail

  JUROVÁ, M. Implementace JIT do výrobního procesu v síťové organizaci. In Řízení strojírenské výroby. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2002. s. 25- 32 ( s.)ISBN: 80-248-0101- 9.
  Detail

  JUROVÁ, M. Postavení informační strategie v řízení logistického řetězce. In Systémové řízení. Brno: ČKVŘ a ESF MU v Brně, 2002. s. 201 ( s.)ISBN: 80-210-2831- 9.
  Detail

  JUROVÁ, M. Vztah logistické strategie k systému řízení podniku. In Moderné prístupy k manažérstvu podnikov. Zbornik. Trnava: STU v Bratislave, MTF V Trnave, 2002. s. 102 ( s.)ISBN: 80-227-1706- 2.
  Detail

 • 2001

  JUROVÁ, M., KOCMANOVÁ, A., ŠUNKA, J. Výzkum strategického řízení v českých firmách. Výzkum strategického řízení v českých firmách. IVZ. Brno: MŠMT ČR, 2001.
  Detail

  JUROVÁ, M. Logistická strategie v řízení podniku. In LOADO 2001 - název zbornika. Košice: 2001. s. 72 ( s.)ISBN: 80-7099-584- X.
  Detail

  JUROVÁ, M. Trendy vývoje logistických koncepcí. In Logisticko-distribučné systémy - zbornik referátov, Medzinárodná vedecká konferencia. Zvolen: Katedra podnikového hospodářství Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, 2001. s. 104 ( s.)ISBN: 80-968494-6- 8.
  Detail

  JUROVÁ, M. Postavení učící se organizace v rámci logistického řetězce. In ZNALOSTI 2001. Praha: Laboratoř inteligentních systémů, FIS VŠE Praha, Gerstnerova laboratoř, FEL, ČVUT Praha, 2001. s. 223 ( s.)ISBN: 80-245-0190- 2.
  Detail

  JUROVÁ, M. THE VISION OF LOGISTIC STRATEGY FOR THE 21ST CENTURY. In Business and economic Development in central and eastern Europe - originální název mezinárodní konference. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2001. s. 173 ( s.)ISBN: 80-86510-05- 0.
  Detail

  JUROVÁ, M. Umíme vytvářet vztahy k zákazníkům ?. Obchodník 8/ 1999, 2001, roč. 9, č. 11, s. 34 ( s.)ISSN: 1210- 6178.
  Detail

  JUROVÁ, M., VIDECKÁ, Z., ŠUNKA, J. Role trendů v logistických koncepcích - část C Logistika. VZ. Brno: MŠMT ČR, 2001.
  Detail

  JUROVÁ, M. Informační strategie v řízení logistického řetězce. In Logistické řízení podniku. 1. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství a ČHS při Třineckých železárnách, 2001. s. 64 ( s.)ISBN: 80-238-7644- 9.
  Detail

  JUROVÁ, M. Strategie logistiky. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. The Czech Economy at the Turn of the Millennium. část první. Brno: MU , Fakulta ekonomicko správní Brno, 2001. s. 341- 354 ( s.)ISBN: 80-2100-2533- 6.
  Detail

  JUROVÁ, M. Obchodní logistika. Obchodní logistika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2001. ISBN: 80-214-1972- 5.
  Detail

  JUROVÁ, M. Efektivnost dodavatelských řetězců a její podpora. Logistika, 2001, roč. 7, č. 11, s. 23 - 24 ( s.)ISSN: 1211- 0957.
  Detail

 • 1998

  NĚMEČEK, P., JUROVÁ, M. Vedoucí podniku- podnik v kostce. 1 a 2. 1 a 2. Praha: Verlag Dashofer, 1998. ISBN: 80- 901859.
  Detail

 • 1997

  JUROVÁ, M., SUBODH, K. Distribuční management a marketingová logistika. In TRANSCOM 97. I. Žilina: University of Žilina, 1997. s. 43 ( s.)ISBN: 80-7100- 41.
  Detail

 • 1996

  JUROVÁ, M.; KONEČNÝ, M. Projekt evaluačního procesu v ekonomických oborech vysokých škol. 1. Brno: MŠMT ČR, 1996.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.