prof. Ing.

Marie Jurová

CSc.

FP, ÚM – profesor

+420 54114 2691
jurova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Marie Jurová, CSc.

Projekty

 • 2020

  Koncepce řízení a rozvoje podniku v prostředí multioborových hodnototvorných sítí, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2019

  TL02000240, Zvyšování úrovně managementu BOZP v provozech s výskytem jemných a ultra jemných částic, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Výzvy řízení a fungování podniku v kontextu současného podnikatelského prostředí, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  Výzvy managementu: teorie a praxe, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Determinanty rozvoje managementu a marketingu v kontextu transformující se Evropské unie, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Uplatnění softwarového produktu TPV2000 ve výuce laboratorních cvičení předmětu Organizace přípravy výroby., zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Analýza přístupů k dosahování synergických efektů v managementu a marketingu s důrazem na efektivitu a společenskou odpovědnost podniků , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inovativní přístupy v managementu a v marketingu v globálním evropském prostředí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  APS/SCM optimalizace informačních toků v malých a středních podnicích, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Hodnocení procesní zralosti firem ve spojení s CSR, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 1999

  MSM 265100018, Výzkum strategického řízení v českých firmách, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  MSM 265100017, Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail