Ing.

Marie Havlíková

Ph.D.

FEKT, UAMT – odborný asistent

+420 54114 6434
havlika@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Marie Havlíková, Ph.D.

Publikace

 • 2016

  JIRGL, M.; BRADÁČ, Z.; HAVLÍKOVÁ, M. Measuring and Evaluation of Dynamic Properties of Human Operator. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), 2016, roč. 49, č. 25, s. 304-309. ISSN: 2405-8963.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S. Statistical, Probability and Spectral Analysis of Test Driver Trajectories – 24 Hours Monitoring. In Proceedings of 14th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS, PDeS 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Brno: 2016. s. 145-150. ISSN: 2405-8963.
  Detail

  JIRGL, M.; BRADÁČ, Z.; HAVLÍKOVÁ, M.; ŠŤASTNÝ, L. Monte Carlo Reliability Analysis of Systems with a Human Operator. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), 2016, roč. 49, č. 25, s. 310-315. ISSN: 2405-8963.
  Detail

  OBŠILOVÁ, L.; HAVLÍKOVÁ, M.; BRADÁČ, Z. Neuromuskulární systém člověka. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, roč. 18, č. 4, s. 122-127. ISSN: 1213-1539.
  Detail

  OBŠILOVÁ, L.; HAVLÍKOVÁ, M.; BRADÁČ, Z. Human Operator Neuromuscular Actuation System Model. In Proceedings of 14th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDeS 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2016. s. 298-303. ISSN: 2405-8963.
  Detail

 • 2015

  HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S.; BRADÁČ, Z.; JIRGL, M. A Man as the Regulator in Man- Machine Systems. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis, (http://advances.utc.sk), 2015, roč. 12, č. 5, s. 469-475. ISSN: 1804- 3119.
  Detail | WWW

  HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S.; JIRGL, M.; BRADÁČ, Z. Probabilistic reliability analysis of dynamic behavior of human driver. In Proceeding of Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Polsko Krakow: 2015. s. 123-128. ISSN: 1474-6670.
  Detail

  UHER, M.; ŠEDIVÁ, S.; HAVLÍKOVÁ, M. Comparison and cooperation of using camera and acoustic emission for solid particle flow measurement. In Proceedings of the 16th International Carpathian Control Conference (ICCC 2015). Szilvásvárad: University of Miskolc, Hungary, 2015. s. 558-562. ISBN: 978-1-4799-7369- 9.
  Detail

  ŠEDIVÁ, S.; UHER, M.; HAVLÍKOVÁ, M. Application of the Monte Carlo method on measurement uncertainty estimation of air flow. In Proceedings of the 16th Internatioanal Carpathian Control Conference (ICCC). Szilvasvárad, Hungary: University of Miscolc, Hungary, 2015. s. 465-469. ISBN: 978-1-4799-7369- 9.
  Detail

 • 2014

  JIRGL, M.; HAVLÍKOVÁ, M.; BRADÁČ, Z. The Dynamic Pilot Behavioral Models. In 25th DAAAM International Symposium. Procedia Engineering. Vienna: DAAAM International Vienna, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-3-901509-99- 5. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

 • 2013

  JIRGL, M.; HAVLÍKOVÁ, M.; BRADÁČ, Z. Vliv prostředí na spolehlivost systémů 1/ 2. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2013, roč. 6, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1803- 3687.
  Detail | WWW

  JIRGL, M.; HAVLÍKOVÁ, M. Reliability Analysis of Avionic System with a Human Operator. In Conference Proceeding of ICMT' 13. 2013. s. 857-865. ISBN: 978-80-7231-918- 3.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, M.; JIRGL, M. Reliability Analysis in Man- Machine Systems. In Proceedings of the 14th International Carpathian Conference (ICCC). Rytro, Polsko: 2013. s. 1-6. ISBN: 978-1-4673-4489- 0.
  Detail

  ŠEDIVÁ, S.; HAVLÍKOVÁ, M. Comparison of GUM and Monte Carlo method for evaluation measurement uncertainty of indirect Comparison of GUM and Monte Carlo method for evaluation measurement uncertainty of indirect Comparison of GUM and Monte Carlo method for evaluation measurement uncertanity of indirect measurements. In Proccedings of 14th International Carpathian Control Conference (ICCC). Rytro , Poland: 2013. s. 1-5. ISBN: 978-1-4673-4489- 0.
  Detail

  JIRGL, M.; HAVLÍKOVÁ, M.; BRADÁČ, Z. Vliv prostředí na poslehlivost systémů 2/ 2. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2013, roč. 6, č. 2, s. 1-8. ISSN: 1803- 3687.
  Detail | WWW

  HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S.; STIBOR, K.; BRADÁČ, Z. A Driver as the Regulator in Man- Machine System. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. s. 382-387. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474- 6670.
  Detail

  BRADÁČ, Z.; JIRGL, M.; STIBOR, K.; HAVLÍKOVÁ, M. Reliability analysis of systems with a complex structure using Monte Carlo approach. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. s. 213-218. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474- 6670.
  Detail

 • 2012

  HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S. Reliability analysis of the human operator. In 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). 1. Faculty of BERG Technical Universtity of Košice B. Němcovej 3, 042 00 Košice Slovak Republic: ICCC 2012, Institute of Control and Informatization of Production Processes, 2012. s. 209-214. ISBN: 978-1-4577-1866- 3.
  Detail

  ŠEDIVÁ, S.; HAVLÍKOVÁ, M. Fiber Optic Sensors for Liquid Level Measurement. In 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). 1. Faculty of BERG Technical Universtity of Košice B. Němcovej 3, 042 00 Košice Slovak Republic: ICCC 2012, Institute of Control and Informatization of Production Processes, 2012. s. 623-627. ISBN: 978-1-4577-1866- 3.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S. Monitoring of Driver's Fatigue - Statistical Analysis of Test Driver Trajectories in Various Environments and in Different Driver Stress Degrees. In Proceedings of 11th IFAC/ IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Brno: IFAC-PapersOnLine/ Elsevier, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-3-902823-21- 2.
  Detail

 • 2011

  ŠTOHL, R.; HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S. Computer Analysis of Driver Trajectory. In Proceedings of the 15th WSEAS International Conference on Computers. Greece: WSEAS Press, 2011. s. 135-140. ISBN: 978-1-61804-019- 0.
  Detail

 • 2010

  HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S. Drive Fatigue Simulation Models. In Sumaries Volume - 9th International Conference Process Control 2010. knihovnička. Brno: Czech Society of Industrial Chemistry, 2010. s. 1-11. ISBN: 978-80-7399-951- 3.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, M. Simulace únavy řidiče. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 54, s. 1-5. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

 • 2009

  HAVLÍKOVÁ, M. Spolehlivost a bezpečnost v systémech člověk- stroj. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2009, roč. 2008, č. 4, s. 1-7. ISSN: 1803- 3687.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, M. Lidský faktor v systémech MMS. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2009, roč. 2009, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1803- 3687.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, M. Simulační modely člověk_ vozidlo. Automatizace, 2009, roč. 52, č. 4, s. 236-241. ISSN: 0005- 125X.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, M. Diagnostika systému s lidským operátorem. Brno: VUTIUM, 2009. s. 1-28.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, M. Lidský regulátor v systémech MMS. Šedesát let kybernetiky. Tématická monografie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 70-77. ISBN: 978-80-7204-662- 1.
  Detail

 • 2008

  HAVLÍKOVÁ, M. Člověk v systémech člověk - stroj. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2008, roč. 2008, č. 3, s. 1-7. ISSN: 1803- 3687.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, M. Dynamika lidského operatora v systémech MMS. Automatizace, 2008, roč. 51, č. 1, s. 17-20. ISSN: 0005- 125X.
  Detail

 • 2007

  FIEDLER, P.; HAVLÍKOVÁ, M.; HONZÍK, P.; HRABEC, J.; HYNČICA, O.; KALOVÁ, I.; ŽALUD, L. Nové techniky a technologie pro kokpit. 2007. s. 1-60.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, M. Člověk jako regulátor v systémech MMS. Automatizace, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 388-389. ISSN: 0005- 125X.
  Detail

 • 2006

  HAVLÍKOVÁ, M. Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti v systému člověk-stroj (3). AT& P Journal, 2006, roč. XIII. 2006, č. 6, s. 52-53. ISSN: 1335- 2237.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, M. Pravděpodobnostní nalýza v systému člověk-stroj (2). AT& P Journal, 2006, roč. XIII. 2006, č. 5, s. 85-86. ISSN: 1335- 2237.
  Detail

  Marie Havlíková. Spolehlivost člověka a riziko jeho selhání v systémech MMS. Automatizace, 2006, roč. 2006, č. 7- 8, s. 461-462. ISSN: 0005- 125X.
  Detail

  Marie Havlíková. Elektronická měřicí technika Laboratorní cvičení. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  Marie Havlíková. Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti komunikace v systémech člověk- stroj. In Systémová komunikace. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2006. s. 169-177. ISBN: 80-86771-15- 6.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, M. Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti v systému člověk-stroj (1). AT& P Journal, 2006, roč. XIII. 2006, č. 4, s. 56-57. ISSN: 1335- 2237.
  Detail

 • 2005

  Marie Havlíková, Soňa Šedivá. Měření v elektrotechnice Laboratorní cvičení Krurs KMVE. Vysoké učení technické v Brně: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

  Marie Havlíková. Modely spolehlivosti lidského operátora. In Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 53-61. ISBN: 80-214-3058- 3.
  Detail

  Havlikova. Models of human operator reliability. In Proceedings of the International Conference CEEPUS Summer School 2005 - Intelligent Control Systems. Brno: Brno University of Technology99, 2005. s. 199-204. ISBN: 80-214-2976- 3.
  Detail

  Milan Tannenberg, Marie Havlíková. Detekce rizika náhlé srdeční smrti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, roč. 2005, č. 16, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  Marie Havlíková. Spolehlivostní modely a simulace lidského řidiče. AT& P journal PLUS, 2005, roč. 2005, č. 7, s. 13-18. ISSN: 1336- 5010.
  Detail | WWW

 • 2004

  HAVLÍKOVÁ, M. Modely chování řidiče. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 22, s. 1-11. ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  HAVLÍKOVÁ, M., ŠEDIVÁ, S. Měření v elektrotechnice - laboratorní cvičení. Brno: VUT Brno, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2003

  HAVLÍKOVÁ, M., ŠEDIVÁ, S. Měření v elektrotechnice - Laboratorní cvičení II. (počet stran 91). Brno: 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.