Ing.

Lukáš Zeizinger

Ph.D.

FSI, ÚADI OTSS – asistent

Lukas.Zeizinger@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  ZEIZINGER, L.; JONÁK, M. Weight and price optimization of truss construction with using genetic algorithm. Manufacturing TECHNOLOGY, 2020, roč. 20, č. 2, s. 270-275. ISSN: 1213-2489.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; ZEIZINGER, L.; POKORNÝ, P. Konstrukce středových kloubů u strojů s kloubovým rámem. 46. Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov - Zborník konferencie. first. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite v Žilině, 2020. s. 46-51. ISBN: 9788089276608.
  Detail

 • 2018

  ZEIZINGER, L.; POKORNÝ, P.; POKORNÝ, P. Důsledky použití ortotropního materiálu pro demoliční zařízení. In Sborník přednášek 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Kurdějov: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. s. 222-226. ISBN: 978-80-214-5644-0.
  Detail

  ZEIZINGER, L.; POKORNÝ, P. The consequence of using orthotropic material in a mechanical system. In Vibroengineering Procedia. Vibroengineering Procedia. Geliu ratas 15A, LT-50282, Kaunas, Lithuania: JVE International Ltd., 2018. s. 128-131. ISSN: 2345-0533.
  Detail

  ZEIZINGER, L. Koncepční návrh pohonu dálkové pásové dopravy. In Dynamics of rigid and deformable bodies 2018 - Proceeding of conference. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. s. 221-225. ISBN: 978-80-7561-142-0.
  Detail

 • 2017

  POKORNÝ, P.; ZEIZINGER, L. Napěťová analýza návrhu laboratorního modelu kontejnerového spreaderu. In 43. Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. s. 139-146. ISBN: 978-80-553-2828-7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.