RNDr.

Lukáš Richtera

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-1-02 – vědecký pracovník

Lukas.Richtera@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

1983-1987

základní škola (ZŠ 5. května, 5. května 1181, Dvůr Králové n. L.)

1987-1991

základní škola (ZŠ Schulzovy sady, Školní 1235, Dvůr Králové n. L.) - třída s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a matematiky

1991-1993

střední škola (Gymnázium, náměstí Odboje 304, Dvůr Králové n. L.), všeobecné zaměření

1993-1995

střední škola (Gymnázium a obchodní akademie v Jaroměři, Lužická 423, Jaroměř), přírodovědné zaměření
maturita s vyznamenáním (český jazyk, angličtina, matematika, fyzika a chemie)

1995-1998

Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy university v Brně, dosažený titul Bc. - bakalář

1998-2000

Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy university v Brně, dosažený titul Mgr. - magistr, studijní obory Anorganická chemie a Učitelství chemie pro střední školy
závěrečná zkouška (anorganická chemie, didaktika chemie, fyzikální chemie a organická chemie)

2000-2004

Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy university v Brně, PhD studium

2003

Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy university v Brně, dosažený akademický titul RNDr. - doktor přírodních věd
zkouška: anorganická chemie, fyzikální chemie a organická chemie

2004

Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy university v Brně, dosažený akademický titul Ph.D. - doktor
zkouška: anorganická chemie

Přehled zaměstnání

2003-2004

středoškolský učitel chemie (Obchodní akademie Emila Holuba a Střední škola veterinární prevence, s. r. o., Dukelská 65, Brno), výuka zahraničního studenta v anglickém jazyce (Gymnázium Líšeň, s. r. o., Michalova 4, Brno)

od roku 2004

Vysoké učení technické v Brně, odborný asistent na Ústavu chemie materiálů

Pedagogická činnost

2003-2004

středoškolský učitel chemie (Obchodní akademie Emila Holuba a Střední škola veterinární prevence, s. r. o., Dukelská 65, Brno), výuka zahraničního studenta v anglickém jazyce (Gymnázium Líšeň, s. r. o., Michalova 4, Brno)

od roku 2004

Vysoké učení technické v Brně, ÚCHM
Cvičení z obecné a anorganické chemie I
Praktikum z anorganické chemie I
Praktikum z anorganické chemie II

Vědeckovýzkumná činnost

1993-1995

střední škola
Ozon a jeho význam v přírodě - dvakrát (1994, 1995) účast v přehlídce Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) a účast v soutěži Studentská vědecká a odborná činnost (SOČ) - dvakrát účast v národním kole (1994, 1995)

1998-2000

Masarykova universita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra anorganické chemie
diplomová práce Studium reakcí P3N3Cl6 a jeho amidoderivátů s SeOCl2 a SeCl4

2000-2004

Masarykova universita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra anorganické chemie
disertační práce na téma Studium přípravy, struktury a vazebných poměrů v DA-komplexech vyšších oxidů síry a selenu s organickými kyslíkatými donory

2004-2006

Vysoké učení technické v Brně, Ústav chemie materiálů
Polymerní kompozitní materiály
pracovní skupina doc. RNDr. Vladimíra Čecha, Ph.D.

od roku 2006

Vysoké učení technické v Brně, Ústav chemie materiálů
Syntéza organokovových sloučenin
pracovní skupina prof. RNDr. Josefa Jančáře, CSc.

Akademické stáže v zahraničí

2001 (3 měsíce)

Institut für Anorganische Chemie, Georg-August Universität, Göttingen, Německo, pracovní skupina prof. H. W. Roeskyho

2007 (1 týden)

Residential Summer School NAUCTS II, lead by Dr. Paul Yates, Sliema Malta, June 12-16, 2007

2009 (5 týdnů)

Centro de Investigaciones en Química Sustentable (CIQS), Toluca and Instituto de Química (UNAM), Mexico City, Mexico, pracovní skupina Dr. Vojtěcha Jančíka

Mimouniverzitní aktivity

1996-1997

vedoucí chemického kroužku pro mládež (Lužánky)

1997-dosud

aktivní člen Jihomoravské komise Chemické olympiády, příprava a organizace soutěží

2003

Letní chemické soustředění pro žáky základních škol - příprava náplně a instruktor (1 týden)

Ocenění vědeckou komunitou

1994

2. místo v regionálním kole soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost), účast v národním kole

1995

1. místo v regionálním kole soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost), účast v národním kole

2000

4. místo v soutěži SVOČ (Studentská vědecká a odborná činnost), Masarykova universita v Brně