• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Ing. Lukáš Povoda

Ing. Lukáš Povoda

Hlavní e-mail xpovod00@stud.feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 125607
 
Odeslat VUT zprávu

2017
Multimodální zpracování nestrukturovaných dat s využitím strojového učení a sofistikovaných metod analýzy signálů a obrazů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
Detail
2016
Klasifikace hutních materiálů pomocí spektrometrie laserem indukovaného plazmatu za použití hlubokých neuronových sítí, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
Detail


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.