Ing.

Lukáš Omasta

Ph.D.

FCH, CMV

xcomastal@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lukáš Omasta, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  HRABAL, M.; DZIK, P.; OMASTA, L.; VALA, M.; KALINA, M.; FLORIÁN, P.; WEITER, M. Improvement of Performance of Electroluminescent Panel by Reducing the Thickness of Dielectric Layer. Materials Science Forum, 2019, č. 955, s. 20-24. ISSN: 1662-9752.
  Detail

 • 2018

  Jiří Ehlich, Ota Salyk, Stanislav Stříteský, Lukáš Omasta, Eva Šafaříková, Jan Víteček, Lukáš Kubala, Martin Vala, Martin Weiter. Bioelectronical device for electrostimulation of stem cells. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  OMASTA, L.; EHLICH, J.; STŘÍTESKÝ, S.; HRABAL, M.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M.; MATEJKA, M. Screen Printed Biocompatible Photoresist as a mean to Enhance Performance of Organic Electrochemical Transistors. In 7th Meeting on Chemistry & Life. Czech Chemical Society Symposium Series. No 6. 2018. s. 506-510. ISSN: 2336-7210.
  Detail

  STŘÍTESKÝ, S.; OMASTA, L.; EHLICH, J.; TUMOVÁ, Š.; MARKOVÁ, A.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, J.; KUBALA, L.; KUBÁČ, L.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. Organic Transistors Towards Bio-electronic Applications. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 2018. s. 144-144. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  HRABAL, M.; DZIK, P.; OMASTA, L.; VALA, M.; WEITER, M. Improvement of Performance of Screen-Printed Electroluminescent Device by Reducing the Thickness of Dielectric Layer. 2018. s. 90-90. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  OMASTA, L.; EHLICH, J.; STŘÍTESKÝ, S.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. Organic Electrochemical Transistor for Cell Culture Investigation. Kirchberg in Tirol, Austria: 2018. s. 51-51.
  Detail | WWW

  STŘÍTESKÝ, S.; OMASTA, L.; TUMOVÁ, Š.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, J.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. High resolution gold printed electrodes for cell culture monitoring by OECT transistors. Kirchberg in Tirol, Austria: 2018. s. 85-85.
  Detail | WWW

  HRABAL, M.; ZHIVKOV, I.; OMASTA, L.; FOLDYNOVÁ, K.; GURICOVÁ, P.; VALA, M.; WEITER, M. Solid-state fluorescence organic materials as a tool for spectral modification of ZnS-based screenprinted thick layer electroluminescence devices. Chemical Papers, 2018, roč. 72, č. 7, s. 1677-1684. ISSN: 1336-9075.
  Detail | WWW

 • 2017

  OMASTA, L.; SALYK, O.; STŘÍTESKÝ, S.; HRABAL, M.; VALA, M.; WEITER, M. Organic electrochemical transistors for real-time cell observation. XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists Book of abstracts. 1. Brno: Masaryk University, 2017. s. 41-41. ISBN: 978-80-210-8580-0.
  Detail

  HRABAL, M.; ZHIVKOV, I.;TULIEV, N., DOBRIKOV, G., OMASTA, L.; VALA, M. Voltage source for AC electroluminescent measurements. In IEEE Xplore. Sozopol, Bulgaria: IEEE, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-1-5386-1753-3.
  Detail | WWW

  STŘÍTESKÝ, S.; OMASTA, L.; SALYK, O.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. Organic electrochemical transistors for cell culture monitoring. Polymers and organic materials for electronics and photonics: science for applications. 2017. s. 182-182. ISBN: 978-80-85009-88-0.
  Detail

  SALYK, O.; VÍTEČEK, J.; OMASTA, L.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; STŘÍTESKÝ, S.; VALA, M.; WEITER, M. Organic Electrochemical Transistor Microplate for Real-Time Cell Culture Monitoring. Applied Sciences - Basel, 2017, roč. 7, č. 10, s. 998-1008. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HRABAL, M.; OMASTA, L.; STŘÍTESKÝ, S.; VALA, M.; WEITER, M. Organic electrochemical transistors (OECT) prepared via screen printing technique as a tool for biosenssing. 13th International Conference on Organic Electronics - 2017 - Book of abstracts. Saint Petersburg: 2017. s. 112-112.
  Detail

  OMASTA, L.; SALYK, O.; STŘÍTESKÝ, S.; HRABAL, M.; VALA, M.; WEITER, M. Organic electrochemical transistors for real-time cell culture monitoring. Kirchberg in Tirol, Austria: 2017. s. 70-70.
  Detail | WWW

  OMASTA, L.; SALYK, O.; STŘÍTESKÝ, S.; HRABAL, M.; VALA, M.; WEITER, M. Screen printing of organic electrochemical transistor for real-time cell culture monitoring. Sborník abstraktů. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017. s. 88-88. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  HRABAL, M.; OMASTA, L.; VALA, M.; WEITER, M. Screen printing and characterization of thick layer electroluminescence panels. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00, 2017. s. 82-82. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

 • 2016

  HRABAL, M.; OMASTA, L.; VALA, M.; SALYK, O.; WEITER, M. Printing of thin films for printed electronics. Book of Abstracts of The 12th International Conference on Organic Electronics. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 31-31. ISBN: 978-80-227-4571- 0.
  Detail

  OMASTA, L.; HRABAL, M.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. Printed lateral biosensors based on organic electrochemical transistor. Book of Abstracts of The 12th International Conference on Organic Electronics. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 57-57. ISBN: 978-80-227-4571- 0.
  Detail

  SALYK, O.; OMASTA, L.; VALA, M.; WEITER, M. Organic Sensor for Cardiomyocytes Research. Materials Science Forum, 2016, roč. 851, č. 1, s. 194-198. ISSN: 1662-9752.
  Detail | WWW

 • 2015

  SALYK, O.; OMASTA, L.; VALA, M.; WEITER, M. Printed Organic Sensor for Cardiomyocytes Research. Chemistry & Life 2015 , Book of Abstracts. first. Brno: Faculty of Chemistry, Brno University of Technology, 2015. s. 147-147. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  HRABAL, M.; OMASTA, L.; VALA, M. Preparation of organic electrochemical transistors via screen printing. Book of Abstracts 11th International Conference on Organic Electronics. První. Erlangen-Nurnberg, Germany: Friedrich- Alexander Universitat, 2015. s. 25-25.
  Detail

  OMASTA, L.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. Screen printing of organic electrochemical transistor for cardiomyocytes research. In Studentská odborná konference CHemie je život 2015, Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2015. s. 375-380. ISBN: 978-80-214-5290- 9.
  Detail | WWW

  OMASTA, L.; SALYK, O.; HRABAL, M.; WEITER, M. Preparation and optimization of printed layers for biosensing. Chemistry & Life 2015 - Book of Abstracts. first. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. s. 140-140. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  HRABAL, M.; OMASTA, L.; VALA, M.; WEITER, M. Optimization of Screen Printing Process for Printed Electronic Devices. Chermistry and Life Brno 2015. 2015. s. 138-139. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  OMASTA, L.; SALYK, O.; HRABAL, M.; WEITER, M. PRINTED BIOSENSORS BASED ON ORGANIC ELECTROCHEMICAL TRANSISTORS. Book of Abstracts 11th International Conference on Organic Electronics. První. Erlangen-Nurnberg, Nemecko: Friedrich- Alexander Universitat, 2015. s. 58-58.
  Detail

 • 2014

  OMASTA, L.; SALYK, O.; WEITER, M. Electrochemical transistors based on inkjet printed PEDOT: PSS for biosensing. Book of Abstracts CEITEC Annual Conference “Frontiers in Material and Life Sciences”. První edice. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 189-189. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  OMASTA, L.; SALYK, O.; WEITER, M. Inkjet printed organic electrochemical transistors for biosensing. Studentská odborná konference Chemie je život 2014, Sborník abstraktů. Purkyňova 464/118, 612 00Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2014. s. 85-85. ISBN: 978-80-214-5077- 6.
  Detail

  OMASTA, L.; SALYK, O.; WEITER, M. Preparation of inkjet printed electrochemical transistors based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate. 2014. s. 156-156.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.