Ing.

Lukáš Kopečný

Ph.D.

FEKT, UAMT – odborný asistent

+420 54114 6424
kopecny@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D.

Publikace

 • 2015

  ŽALUD, L.; KOCMANOVÁ, P.; BURIAN, F.; JÍLEK, T.; KALVODA, P.; KOPEČNÝ, L. Calibration and evaluation of parameters in a 3D proximity rotating scanner. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2015, roč. 21, č. 1, s. 3-12. ISSN: 1392-1215.
  Detail | WWW

  KOCMANOVÁ, P.; ŽALUD, L.; KOPEČNÝ, L. Multispectral Sensory Head Calibration for Reconnaissance Robotics. In Recent Advances on Systems. Signals, Control, Communications and Computers. WSEAS Applied Informatics & Communications. 57. 2015. s. 101-109. ISBN: 978-1-61804-355-9. ISSN: 1790-5117.
  Detail

 • 2014

  BURIAN, F.; ŽALUD, L.; KOCMANOVÁ, P.; JÍLEK, T.; KOPEČNÝ, L. Multi-Robot System for Disaster Area Exploration. In Flood Recovery, Innovation and Response IV. Great Britain: WIT Press, 2014. s. 263-274. ISBN: 978-1-84564-785-8.
  Detail

  NEJDL, L.; KUDR, J.; ČÍHALOVÁ, K.; CHUDOBOVÁ, D.; ŽŮREK, M.; ŽALUD, L.; KOPEČNÝ, L.; BURIAN, F.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; KŘÍŽKOVÁ, S.; NOVOTNÁ, M.; HYNEK, D.; KOPEL, P.; PRÁŠEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Remote-controlled robotic platform ORPHEUS as a new tool for detection of bacteria in the environment. Electrophoresis, 2014, roč. 35, č. 14, s. 2333-2345. ISSN: 0173-0835.
  Detail

 • 2013

  KOPEČNÝ, L.; ŽALUD, L. Sensors for Evaluation of Thermodynamical Model of pMA. In Proceedings of the 2013 Seventh International Conference on Sensing Technology. Wellington, Nový Zéland: Massey University, 2013. s. 444-447. ISBN: 978-1-4673-5221-5.
  Detail

  ŽALUD, L.; BURIAN, F.; KOPEČNÝ, L.; KOCMANOVÁ, P.; JÍLEK, T. Remote Robotic Exploration of Contaminated and Dangerous Areas. In Proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY TECHNOLOGIES 2013. Brno: Military Academy, Czech Republic, 2013. s. 1309-1316. ISBN: 978-80-7231-918- 3.
  Detail

 • 2011

  ŽALUD, L.; BURIAN, F.; KOPEČNÝ, L.; FLORIÁN, T. Heterogeneous Reconnaissance Robotic System for Dangerous Environments. In ICMT 2011, International Conference on Military Technologies 2011. Brno: University of Defence, Brno, 2011. s. 1007-1014. ISBN: 978-80-7231-787- 5.
  Detail

  ŽALUD, L.; FLORIÁN, T.; KOPEČNÝ, L.; BURIAN, F. CASSANDRA - Heterogeneous Reconnaissance Robotic System for Dangerous Environments. In Proceedings of 2011 IEEE/ SICE International Symposium on System Integration. Kyoto: Kyoto University, 2011. s. 1-6. ISBN: 9781457715228.
  Detail

  KOPEČNÝ, L.; ŽALUD, L. Hybrid Electro-pneumatic Robotic Arm - Integration of Pneumatic Muscle Actuator. In Proceedings of 2011 IEEE/ SICE International Symposium on System Integration. Kyoto: 2011. s. 1-4. ISBN: 9781457715228.
  Detail

  KOPEČNÝ, L.; ŽALUD, L. Head tracking - sensors and test bed requierements. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií. Brno: LITERA Brno, Tábor 43a, Brno, 2011. s. 176-180. ISBN: 978-80-214-4297- 9.
  Detail

 • 2010

  ŽALUD, L.; KOPEČNÝ, L. Orpheus-AM, pruzkumny roboticky system pro vyhledavani osob v nebezpecnych nebo nepristupnych oblastech. In Sbornik prispevku V rocniku konference Medicina katastrof. Hradec Kralove: Univ. HK, 2010. s. 84-87. ISBN: 978-80-254-8739- 6.
  Detail

 • 2009

  KOPEČNÝ, L. Thermodynamic of Pneumatic Muscle Actuator. In MOSIS 2009. 2009. s. 231-236. ISBN: 978-80-86840-45- 1.
  Detail

  KOPEČNÝ, L.; VAŠINA, M. Extended Thermodynamical Model of Pneumatic Muscle Actuator. In Proceedings of 8th International PhD Student' s Workshop on Control and Information Technology. Brno : Brno University of Technology, 2009. s. 18-22. ISBN: 978-80-214-3949- 8.
  Detail

  KOPEČNÝ, L. McKibbenův pneumatický sval - modelování a použití v hmatovém rozhraní. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 1-114.
  Detail

 • 2008

  ŽALUD, L.; BURIAN, F.; KOPEČNÝ, L. Chemicky pruzkumny robot. In Chemical Reconnaissance Robot. Brno: VUT, 2008. s. 1-89. ISBN: 978-1-4244-2031- 5.
  Detail

  ŽALUD, L.; BURIAN, F.; KOPEČNÝ, L. Orpheus Reconnaissance Robots. In Proceedings of SSRR 2008. Japan, Sendai: Tohoku University Aobayama, 2008. s. 1-4. ISBN: 978-1-4244-2031- 5.
  Detail

 • 2007

  KOPEČNÝ, L.; ŽALUD, L. Compensation of solar radiation by forced convection. In Advances in Mechatronics 2007. 2007. s. necislovan (necislovan s.)ISBN: 978-80-7231-314- 3.
  Detail

 • 2006

  KOPEČNÝ, L. Thermodynamic of Pneumatic Muscle Actuator. In Modern Trends in Control. Košice, SK: EQUILIBRIA s.r.o., 2006. s. 161-165. ISBN: 80-969224-6- 7.
  Detail

  ŽALUD, L., NEUŽIL, T., KOPEČNÝ, L. ARGOS-Orpheus- X2 User Interface. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Signal Processing, Robotics and Automation. Madrid, Španělsko: WSEAS, 2006. s. 1-7. ISBN: 960-8457-41- 6.
  Detail

  ŽALUD, L., KOPEČNÝ, L. ARGOS - ORPHEUS- X2 User Interface. WSEAS Transactions on Systems, 2006, roč. 5, č. 4, s. 864-870. ISSN: 1109- 2777.
  Detail

 • 2005

  HRABEC, J., GAJDUŠEK, M., ŠOLC, F., KOPEČNÝ, L. SOCCER ROBOT - MODELING AND CONTROL. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. A1, s. 249 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  VASINA, M., KOPECNY, L., SOLC, F. MCKIBBEN' S PNEUMATIC MUSCLE CONTROLED BY SMA ACTUATED VALVE. In Engineering Mechanics. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics. FSI VUT BRNO, 2005. s. 243 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  ŽALUD, L., DVORSKÁ, J., KLUSÁČEK, S., NEUŽIL, T., VAŠINA, M. Visual Telepesence Operator Test in Mobile Robot Testing Area. In Sbornik prispevku konference Vršov 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 45-49. ISBN: 80-214-3008- 7.
  Detail

  ŽALUD, L., NEUŽIL, T., KOPEČNÝ, L. 3D Proximity Scanner Integration to Rescue Robotic System. In Proceedings of ISPRA 2005. Salzburg, Germany: WSEAS, 2005. s. 1-6. ISBN: 80-210-3799- 7.
  Detail

  ŽALUD, L. 3D Proximity Scanner Integration to Rescue Robotic System. WSEAS Transactions on Systems, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 43-49. ISSN: 1109- 2777.
  Detail

 • 2004

  KOPEČNÝ, L. Hmatová rukavice s pneumatickými svaly. Automa, 2004, roč. 10, č. 1, s. 10-12. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  KOPEČNÝ, L. Friction Identification in Pneumatic Muscle Actuator. In 4th International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow, UK: University of Glasgow, 2004. s. 212-216. ISBN: 80-86059-41- 3.
  Detail

  KOPEČNÝ, L. SÝKORA, M. Compensation Of Transport Delay in Pneumatic Haptic Interface. In Proceedings 13th international workshop on robotics in alpe-adria- danube region. Brno, CZ: VUT Brno, 2004. s. 85-90. ISBN: 80-7204-341- 2.
  Detail

  KOPEČNÝ, L. Pneumatic Muscles in Haptics. In Proceedings the 6th International Scientific - Technical Conference PROCESS CONTROL 2004. Pardubice, CZ: Iniversity of Pardubice, 2004. s. 279-283. ISBN: 80-7194-662- 1.
  Detail

  ŽALUD, L., KOPEČNÝ, L. Teleoperated Reconnaissance Robotic System. In SSRR 2004 - IEEE International Workshop on Safety, Security, and Rescue Robotics. Bonn - Germany: Fraunhofer- Gesellschaft, 2004. s. 1-6. ISSN: 9783816765561.
  Detail

 • 2003

  KOPEČNÝ, L. MC KIBBEN PNEUMATIC MUSCLES - DESIGN CONSIDERATIONS FOR USING IN HAPTIC GLOVE. In Mobilná robotika automatizácia a riadenie. Bratislava: KAR STU, 2003. s. 19 ( s.)
  Detail

  KOPEČNÝ, L. FORCE FEEDBACK INTERFACE WITH PNEUMATIC MUSCLES. In Proceedings of 9th conference and competition Student EEICT 2003 Vol. 2. Brno: BUT, 2003. s. 254 ( s.)ISBN: 80-214-2378- 1.
  Detail

  KOPEČNÝ, L., ŠOLC, F. USING OF PNEUMATIC MUSCLES IN TELEPRESENCE. In Mechatronics, robotics and biomechanics. Hrotovice: FME BUT, 2003. s. 113 ( s.)ISBN: 80-214-2312- 9.
  Detail

  KOPEČNÝ, L.; ŠOLC, F. McKibbenův pneumatický sval v robotice. AT& P Journal, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 62 ( s.)ISSN: 1335- 2237.
  Detail

  KOPEČNÝ, L., ŽALUD, L., HONZÍK, B. Haptic Glove Interface with Pneumatic Muscles. In AED 2003 Advanced Engineering Design. Praha: 2003. s. 386-388. ISBN: 80-86059-35- 9.
  Detail

  KOPEČNÝ, L. Force Feedback Interface with Pneumatic Muscles. In Proceedings of the International conference and Competition Student EEICT 2003. Brno: 2003. s. 134 ( s.)ISBN: 80-214-2401- X.
  Detail

  KOPEČNÝ, L. Řízení pneumatických svalů ve hmatovém rozhraní. In Radešín 2003. Brno: FEKT, VUT, 2003. s. 23 ( s.)ISBN: 80-214-2479- 6.
  Detail

  KOPEČNÝ, L. Haptic Glove with Pneumatic Muscle Actuators. In 7th symposium on robot control SYROCO 2003. Wroclaw, Poland: IFAC & Wroclaw University of technology, 2003. s. 417-420. ISBN: 0080440096.
  Detail

  KOPEČNÝ, L. Producing of Tactile Feedback via Pneumatic Muscles. In IEEE ICIT 2003 Proceedings. Maribor, Slovenia: University of Maribor, Slovenia, 2003. s. 685-687. ISBN: 0-7803-7853- 9.
  Detail

  KOPEČNÝ, L. Design and Controll of Haptic Glove with McKibben Pneumatic Muscle. In Proceeding of XXVIII Seminary ASR' 03 Instruments and Control. Ostrava, CZ: VŠB, FS, 2003. s. 28 ( s.)ISBN: 80-248-0326- 7.
  Detail

 • 2002

  ŽALUD, L., KOPEČNÝ, L., NEUŽIL, T. Laser Proximity Scanner Correlation Based Method for Cooperative Localization and Map Building. In 7th International Workshop on Advanced Motion Control. Maribor, Slovenia: University of Maribor, 2002. s. 480-486. ISBN: 0-7803-7479- 7.
  Detail

 • 2001

  NEUŽIL, T., KOPEČNÝ, L., ŽALUD, L. VISION SYSTEM OF UNIVERSAL TELEPRESENCE AND AUTONOMOUS ROBOT. In Annals of DAAAM for 2001 & proceedings. JENA - GERMANY: DAAAM International Vienna, 2001. s. 323 ( s.)ISBN: 3-901509-19- 4.
  Detail

  NEUŽIL, T., HONZÍK, B., KOPEČNÝ, L. Robotic Soccer System. In Annals of DAAAM for 2001 & proceedings. JENA - GERMANY: DAAAM International Vienna, 2001. s. 321 ( s.)ISBN: 3-901509-19- 4.
  Detail

  KOPEČNÝ, L., HONZÍK, B., ŽALUD, L. ARDIS – the assistive robot for disabled. In Proceedings of the 12th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Precision Engineering". Jena, Germany: DAAAM International, 2001. s. 241 ( s.)ISBN: 3-901509-19- 4.
  Detail

  KOPEČNÝ, L., NEUŽIL, T. Telepresence and Telemanipulation. In International Workshop on Control & Information Technology. Ostrava: VSB Ostrava, 2001. s. 291-296. ISBN: 80-7078-907- 7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.