Ing.

Lukáš Daněk

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7431
danek.l@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.

Kontakty

Fakulta stavební

Ústav pozemního stavitelství, odborný asistent

E-maildanek.l@fce.vutbr.cz
Pracovní telefon+420 54114 7431
MístnostD/D426 (Veveří 512/95, Brno 602 00)

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.