doc. Ing.

Ludvík Bejček

CSc.

FEKT – emeritní profesor

+420 54114 6435
bejcek@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc.

Publikace

 • 2011

  BEJČEK, L. Optické vláknové snímače teploty. Automa, 2011, roč. 17 (2011), č. 8- 9, s. 38-43. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  BEJČEK, L. Snímače tlaku I. Automa, 2011, roč. 17 (2011), č. 1, s. 20-30. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  BEJČEK, L. Převodníky teploty. Automa, 2011, roč. 17 (2011), č. 8- 9, s. 22-29. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

 • 2009

  BEJČEK, L. Refraktometrické snímače teploty. VUT FEKT Brno: 2009. s. 1-9.
  Detail

  BEJČEK, L. Přehled trhu snímačů teploty do průmyslového prostředí (Vyžádané redakcí AUTOMA). Automa, 2009, roč. 15, č. 6, s. 26-30. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

 • 2008

  HAVRÁNEK, Z.; BEJČEK, L. Local patch acoustic holography methods in enclosed spaces. In Acoustics'08 Paris Proceedings on CD- ROM. Paříž, Francie: SFA, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-2-9521105-4- 9.
  Detail

  HAVRÁNEK, Z.; BEJČEK, L. Local patch acoustic holography methods in enclosed spaces. In Archives (1992-2008) of the EUROpean Conference on NOISE control, euronoise on CD- ROM. EAA, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-2-9521105-7- 0.
  Detail

  HAVRÁNEK, Z.; BEJČEK, L. Local patch acoustic holography methods in enclosed spaces. JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. USA: ASA, 2008. s. 1 (1 s.). ISSN: 0001- 4966.
  Detail

 • 2007

  BEJČEK, L. Senzory neelektrických veličin. 2007. s. 1-229.
  Detail

  BEJČEK, L. Výsledky měření teploty pomocí MP 50 a Ti 45 v reálné průmyslové aplikaci. In.: Měření a regulace teplot v teorii a praxi. VŠB - TU Ostrava, 18.-19.4.2007, ISNB 80-86840-12- 3. In Měření a regulace teplot v teorii a praxi. Sborník z konference VŠB - TU Ostrava, 18.-19.4.2007, ISNB 80-86840-12- 3. VŠB TU OStrava: 2007. s. 11-16. ISBN: 80-86840-12- 3.
  Detail

 • 2006

  HAVRÁNEK, Z.; BEJČEK, L. Verification of the Double Layer Holographic Array for Extraction of Sound Fields in Reverberant Conditions. In Proceedings of the XVIII IMEKO World Congress. Rio de Janeiro (Brazílie): CONGREX do Brazil, 2006. s. 1-4. ISBN: 978-1-62276-646- 8.
  Detail

 • 2005

  Ludvík Bejček, Stanislav Klusáček. Measuring mechanical properties of agricultural products by frequency analysis. In In TEST 2005 Proceedings. Nürnberg: AMA Service GmbH, 2005. s. 1-4.
  Detail

  BEJČEK,L. BEJČEK,L.: Nová specializovaná laboratoř na FEKT VUT v Brně. Události na VUT v Brně, 2/2005, str. 12, ISSN 121- 4421. Události na VUT v Brně, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 12 ( s.)ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  BEJČEK,L.: Přehled metod a snímačů měření průtoku. Odborný kurz „“ , 25.-27.2005, ISBN , s.105- 138. BEJČEK,L.: Přehled metod a snímačů měření průtoku. In Metrologie průtoku 2005. ČMI Brno: ČMI Brno, 2005. s. 105- 138 ( s.)ISBN: 80-239-4312- X.
  Detail

 • 2003

  BEJČEK, L. Studie výběru koncepcí snímání hladiny ve vyvíječi páry. interní materiál. VUT Brno FEKT, ÚAMT: BMT, a.s. Brno, 2003. s. 0 ( s.)
  Detail

  BEJČEK, L. Bezdotykové měření teploty - novinka na trhu. Automa, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 29 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  GOLIÁŠ, J., BEJČEK, L., GRATZ, P., KLUSÁČEK, S. Mechanical Resonance Method for Evaluation of Firmness of Peach Fruit. Horticultural Science, 2003, roč. 30, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 0862- 867X.
  Detail

  BEJČEK, L. Bezdotykové měření teploty - novinka na trhu. 2003, roč. 9, č. 1, s. 29 ( s.)
  Detail

  ŠEDIVÁ, S., BEJČEK, L. Zkušební měřicí trať průtoku ÚAMT FEKT VUT Brno. In Průtok 2003 - sborník příspěvků. 2003. s. 71-79. ISBN: 80-86742-01- 6.
  Detail

  BEJČEK, L.; GRÄTZ, P.; KLUSÁČEK, S. Biological product testing using mechanical response. In TEST 2003 Proceedings. Wunstorf, SRN: AMA Service GmbH, 2003. s. 203-208.
  Detail

  KLUSÁČEK, S., GRATZ, P., BEJČEK, L. Testování biologických produktů pomocí multianalyzátoru PULSE. In Testování biologických produktů pomocí multianalyzátoru PULSE. Spectris Praha spol. s r.o., 2003. s. 1-20.
  Detail

 • 2002

  BEJČEK, L. Vláknová optika - návody do cvičení. 2002.
  Detail

  BEJČEK, L. LYSENKO,V.: Analogová linearizace senzoru seriovym dvojpolem. 2002.
  Detail

  BEJČEK, L. Měření fyzikálních veličin. 2002.
  Detail

  BEJČEK, L. Vláknová optika pro měřící a regulační techniku. 2002.
  Detail

  BEJČEK, L. Novinky v senzorové technice. In Teorie a praxe automatizace 2002. Brno: VUT Brno FEKT UAMT, 2002. s. 15 ( s.)
  Detail

  BEJČEK, L., BENEŠ, P. Měření průtoku dvoufázových médií. GAČR 102/99/ 1644. Brno: GAČR, 2002.
  Detail

  BEJČEK, L., PREČAN, J. Poznatky z dynamických měření snímačů tlaku. Automa, 2002, roč. 2002, č. 11, s. 26 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  BEJČEK, L., ŠEDIVÁ, S. Vláknová optika - návody do laboratorních cvičení (elektronická skripta). 2002.
  Detail

  GRATZ, P., GOLIÁŠ, J., BEJČEK, L., KLUSÁČEK, S. Mechanical Resonance Method for Evaluation of Firmness of Peach Fruit. In Modern Analytical Methods for Food and Beverage Authentication. Lednice: MZLU Brno, Lednice, 2002. s. 90 ( s.)
  Detail

  GRATZ, P., BEJČEK, L., KLUSÁČEK, S. Measuring mechanical properties of fruit by frequency response. In Eurosensors XVI. Praha: CVUT Praha, 2002. s. 113 ( s.)ISBN: 80-01-02576- 4.
  Detail

  BEJČEK, L., ČEJKA, M., REZ, J., GESCHEIDTOVÁ, E., STEINBAUER, M. Měření v elektrotechnice. Měření v elektrotechnice. VUT- FEKT, 2002.
  Detail | WWW

 • 2001

  BEJČEK, L. Měření lisovacích sil. výzkumná zpráva. Brno: KlzServis, Valašská Bystřice, 2001.
  Detail

  BEJČEK, L. Koncepce měření obsahu sil pro sypké hmoty. výzkumná zpráva, I. Brno: Klz servis Valašská Bystřice, 2001.
  Detail

  BEJČEK, L. Bezdotykový měřič polohy pístu EPN II. Výzkumná zpráva, II. Brno: MEZ Nedvědice, 2001.
  Detail

 • 1998

  BEJČEK, L. Integrované snímače teploty. In Pragoregula' 98. Praha: nevím, 1998. s. 13 ( s.)ISBN: 80-902131-.
  Detail

  BEJČEK, L. Inteligentní snímače tlaku. 1998, s. 112 ( s.)
  Detail

  BEJČEK, L. Dynamické vlastnosti inteligentních snímačů tlaku. In Počítače v měření, diagnostice a řízení. Ostrava: TU Ostrava, 1998. s. 0 ( s.)ISBN: 80-7078- 55.
  Detail

 • 1997

  BEJČEK, L. Světlovodné snímače tlaku. In Pragoregula 97. Praha: Masarykova akademie práce, 1997. s. 91 ( s.)ISBN: 80-902131-.
  Detail

 • 1995

  BEJČEK, L., ČEJKA, M., JURA, P. Měření, zpracování a vyhodnocování experimentálních procesů. Senzor, 1995, roč. 2, č. 4, s. 3 ( s.)ISSN: 1330- 0390.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.