Ing.

Luděk Pelikán

FEKT, UEEN

xpelik15@stud.feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Luděk Pelikán

Tvůrčí aktivity

  • KRBAL, M.; WASSERBAUER, V.; PELIKÁN, L.: DC Source 1.2 kV; Přesný regulovaný stejnosměrný zdroj 1,2 kV. VTPPL, Technická 14, FEKT, UEEN. (funkční vzorek)
    Detail

  • KRBAL, M.; WASSERBAUER, V.; PELIKÁN, L.: Small electrode system; Měřicí elektrodový systém pro malé vzorky pevných dielektrických materiálů. VTPPL, Technická 14, FEKT, UEEN. (funkční vzorek)
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.