Ing.

Lucie Vendlová

Ph.D.

FAST, TZB

vendlova.l@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lucie Vendlová, Ph.D.

Publikace

 • 2015

  HORÁK, P.; VENDLOVÁ, L. Vliv zapojení potrubí do zásobníku tepla pro solární soustavy. Topenářství, 2015, roč. 49, č. 290, s. 44-46. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

 • 2013

  JELÍNEK, O.; VENDLOVÁ, L.; BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi – část 2 – výsledky. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  VÝRAVSKÁ, Z.; VENDLOVÁ, L.; RUBINA, A. Vliv vlastností skla na tepelnou zátěž prostoru. Topenářství, 2013, roč. 2013, č. 7, s. 38-41. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

 • 2012

  HIRŠ, J.; HOŘÍNKOVÁ, L. Vývojové trendy vytápění budov s téměr nulovou spotřebou energie. In Sborník příspěvků konference. Bratislava: SSTP Bratislava, 2012. s. 85-88. ISBN: 978-80-89216-45- 1.
  Detail

 • 2011

  HIRŠ, J.; HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HUBÁČKOVÁ, B.; MOHAPL, M.; OSTRÝ, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; ŠUHAJDA, K. Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice. Havlíčkuv Brod: Střední škola stavební HB, 2011. s. 1-143. ISBN: 978-80-254-8921- 5.
  Detail

  RUBINA, A.; UHER, P.; WIERZBICKÁ, H.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HÁJKOVÁ, L. Návrhový software pro tlumiče hluku. 2011.
  Detail

 • 2007

  HIRŠ, J.; HOŘÍNKOVÁ, L. Termovizní snímání solárních kolektorů. In Konference Vytápění Třeboň 2007 - sborník přednášek. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007. s. 149-152. ISBN: 978-80-02-01926- 8.
  Detail

  HORÁK, M.; HOŘÍNKOVÁ, L. Čištění a průzkum stokových sítí. Inžinierske stavby, 2007, roč. 55, č. 2/ 2007, s. 38-39. ISSN: 1335- 0846.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.