Ing.

Lucie Kaňovská

Ph.D.

FP, ÚM – odborný asistent

+420 54114 3783
kanovska@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 1997 – 2000 - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné  obor: Ekonomika podnikání v obchodě a službách, specializace: Marketing a management
  •  2000  - 2002 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská (Ing.) obor: Podnikové finance a obchod, diplomová práce zaměřena na marketing služeb
  • 2002 - 2005 -  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská v Brně (Ph.D.) obor: Řízení a ekonomika podniku, disertační práce zaměřená na oblast doprovodných služeb

Přehled zaměstnání

  • od 06/2005                 Odborná asistentka na Fakultě podnikatelské,  Ústav managementu
  • 02-05/2005                 Asistentka na Fakultě podnikatelské, Ústav managementu

Pedagogická činnost

  • výuka předmětu Marketing
  • výuka předmětu Service Management

Vědeckovýzkumná činnost

  • výzkumný záměr „Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region“ – identifikační kód: CEZ: J22/98:265100017 (spolupráce)
  • grantový projekt GA ČR č. 402/07/1483 “Research of Implementation of Market Orientation in High-Tech Companies”. (2007-2009, spoluřešitel)
  • zaměření zejména na oblast poskytování doprovodných služeb na průmyslových trzích se zaměřením na využití smart technologií