Ing.

Libor Válka

CSc.

FSI, ÚMVI OMDM – vedoucí odboru

+420 54114 3172
valka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Libor Válka, CSc.

Projekty

  • 2020

    Vlastnosti materiálů připravovaných aditivními technologiemi (AM), zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
    Detail

  • 2017

    Mechanické a mikrostrukturní charakteristiky kovových materiálů připravených technologií SLM, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
    Detail