Ing.

Libor Nohál

Ph.D.

FSI, ÚK OTD – ost.pedag.prac.

+420 54114 3240
nohal@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Libor Nohál, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2005, maturita, Střední průmyslová škola Zlín, obor Strojírenství.
 • 2005 - 2008, Bc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Strojní inženýrství.
 • 2008 - 2010, Ing., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Výrobní stroje, systémy a roboty.
 • 2010 - 2015, Ph.D. studium, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství.

Přehled zaměstnání

 • 01.04.2011 - 31.07.2011

  Konstruktér
  EVEKTOR, spol. s r.o

 • 01.06.2011 - 31.03.2012

  Technicko-hospodářský pracovník
  Ústav konstruování, FSI VUT Brno

 • 01.04.2012 - ...

  Technický pracovník
  NeTME - Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví

Pedagogická činnost

Výuka předmětů bakalářského studia:

Vědeckovýzkumná činnost

 • Aplikace akustické emise - zpracování signálu

Mimouniverzitní aktivity

 • od 2011 - člen České společnosti pro nedestruktivní testování

Spolupráce s průmyslem

 • ZKL - Výzkum a vývoj, a.s.

Klíčová slova

 • kontaktní únava
 • akustická emise
 • ložiska
 • NDT

Projekty

 • Nové trendy v diagnostice mechanických převodovek, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
 • Dynamika magnetoreologického tlumiče v semiaktivním závěsu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
 • FR-TI4/221, Výzkum a vývoj nových energeticky úsporných pohonů tvářecích strojů., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
 • MEB091114, Monitorování kvality bodového svařování s využitím metody akustické emise, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2012
 • FR-TI3/442, Výzkum a vývoj adaptivního systému mazání okolků kolejových vozidel, zahájení: 01.04.2011, ukončení: 30.09.2013
 • FR-TI3/382, Výzkum a vývoj výkonově optimalizovaných ložisek, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
 • FR-TI4/247, Výzkum a vývoj konstrukce a technologie energeticky účinných soudečkových ložisek s mosaznou klecí, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 30.12.2015
 • FR-TI4/295, Výzkum a vývoj valivého uložení převodovek domíchávačů betonu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 30.12.2015