doc. Ing.

Libor Čamek

Ph.D.

FSI, ÚST OS – docent

+420 54114 2659
camek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008 - doc. VŠB-TU Ostrava, obor Metalurgická technologie
 • 2005 - Ph.D. VŠB-TU Ostrava, obor Metalurgie - Technologie kovů a slitin
 • 1979 - Ing. VŠB Ostrava, Hutnická fakulta - ocelářství
 • 1973 - SPŠS Jedovnice, strojírenství

Přehled zaměstnání

 • 2017 - dosud, docent, FSI - VUT Brno, ÚST - Odbor slévárenství
 • 2008 - 2017, docent, VŠB-TU Ostrava, katedra metalurgie a slévárenství
 • 2007 - 2008, odborný asistent, VŠB-TU Ostrava, katedra slévárenství
 • 2005 - 2007, externí spolupracovník Vítkovice výzkum a technické aplikace a.s.
 • 1979 - 2005, Ocelárna - VÍTKOVICE STEEL a.s. (technik, metalurg, technický zástupce, vedoucí investiční výstavby, vedoucí konvertory a sekundární metalurgie, výrobní zástupce, 1999 - 2005 vedoucí ocelárny VÍTKOVICE STEEL) 

Pedagogická činnost

 • Metalurgie oceli POM - přednášky
 • PZS - zařízení sléváren - přednášky

Vědeckovýzkumná činnost

 • Metalurgie oceli 
 • Řízení hutnických procesů
 • Termodynamika roztavených kovů a slitin
 • Technologie výroby ocelových ingotů

Mimouniverzitní aktivity

Člen České slévárenské společnosti

Člen odborné komise oceli na odlitky a litinu s kuličkovým grafitem při ČSS

Spolupráce s průmyslem

Analýzy vad odlitků a ingotů, návrhy nápravných opatření pro slévárny

Školení zaměstnanců sléváren

Projekty

spolupráce na projektu FT-TA/090 Materiálové využití strusek ze sekundární metalurgie;

spolupráce na projektu FT-TA5/143, Optimalizace technologických parametrů a chemického složení legovaných ocelí s vysokými užitnými charakteristikami;

spolupráce na projektu FT-TA5/089 Výzkum a vývoj nové technologie odlévání železa;

spolupráce na projektu FR-TI1/501 Výzkum a vývoj zápustkové oceli se zvýšenou odolností proti otěru a plastické deformaci.

spolupráce na projektu FR-TI3/243; Experimentální vývoj a optimalizace výrobní technologie těžkých kovářských ingotů s cílem zlepšení užitných vlastností speciálních strojních součástí s vyšší přidanou hodnotou ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.;

spolupráce na projektu FR-TI3/374; Výzkum a vývoj progresivních legovaných materiálů při výrobě bezešvých trub válcovaných za tepla pro oblast energetického strojírenství ve TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

18