Ing.

Leoš Doskočil

Ph.D.

FCH, ÚCHM – vědecký pracovník

doskocil@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Leoš Doskočil, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; ČECHOVÁ, L.; SIMIĆ, S.; DOSKOČIL, L. Generation of silver nanoparticles by the pin-hole DC plasma source with and without gas bubbling. Plasma Physics and Technology, 2019, roč. 6, č. 2, s. 180-183. ISSN: 2336-2626.
  Detail | WWW

 • 2018

  ENEV, V.; RYBÁRIK, J.; DOSKOČIL, L.; SOVOVÁ, Š.; KUBÍKOVÁ, L.; KLUČÁKOVÁ, M. Spectroscopic Characterization of Fulvic Acids Isolated from Czech Soil and Peat. BOOK OF ABSTRACT 19th International Conference of International Humic Substances Society, Humic Substances and Their Contribution to the Climate Change Mitigation. Sofia: Bulgarian Humic Substances Society, 2018. s. 95-96. ISBN: 978-619-90189-3-4.
  Detail

  ENEV, V.; DOSKOČIL, L.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. The Fluorescence Characterization of Organic Matter Extracted from Humic Acid isolated from South-Bohemian Peat. International Workshop on Organic Matter Spectroscopy - Workshop program. Toulon: Université de Toulon and Aix-Marseille Université, 2018. s. 1-2.
  Detail

  ENEV, V.; DOSKOČIL, L.; KUBÍKOVÁ, L.; KLUČÁKOVÁ, M. The medium-term effect of natural compost on the spectroscopic properties of humic acids of Czech soils. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, 2018, roč. 156, č. 7, s. 877-887. ISSN: 0021-8596.
  Detail | WWW

  DOSKOČIL, L.; BURDÍKOVÁ, J.; ENEV, V.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J. Spectral characterization and comparison of humic acids isolated from some European lignites. FUEL, 2018, roč. 213, č. 3, s. 123-132. ISSN: 0016-2361.
  Detail

 • 2017

  DOSKOČIL, L.; ENEV, V.; GRASSET, L.; WASSERBAUER, J. The characterization of South Moravian lignite in its natural and treated forms using thermal degradation methods. JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS, 2017, roč. 128, č. 11, s. 83-91. ISSN: 0165-2370.
  Detail

  BURDÍKOVÁ, J.; TÜRKEOVÁ, I.; DOSKOČIL, L.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. A study of zwitterionic/cationic vesicle formation and the influence of hyaluronan on this formation. Colloid and Polymer Science, 2017, roč. 295, č. 7, s. 1131-1140. ISSN: 0303-402X.
  Detail

 • 2016

  BURDÍKOVÁ, J.; MRAVEC, F.; TÜRKEOVÁ, I.; DOSKOČIL, L.; PEKAŘ, M. Phase Transition of Lipids Membranes Determination: Comparison of Different Methods. 2016. s. 238-238.
  Detail

  OBRUČA, S.; DOSKOČIL, L.; KRZYZANEK, V.; HRUBANOVA, K.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; SAMEK, O.; KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Polyhydroxyalkanoates in Bacterial Cells - More Than just Storage Materials. Materials Science Forum, 2016, č. 851, s. 20-25. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  ENEV, V.; TÜRKEOVÁ, I.; BURDÍKOVÁ, J.; DOSKOČIL, L.; KLUČÁKOVÁ, M. Fluorescence analysis of Cu(II), Pb(II) and Hg(II) ion binding to humic and fulvic acids. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 135-140. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; ENEV, V.; PEKAŘ, M.; WASSERBAUER, J. The spectrometric characterization of lipids extracted from lignite samples from various coal basins. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2016, roč. 95, č. 5, s. 34-40. ISSN: 0146-6380.
  Detail

  ENEV, V.; DOSKOČIL, L.; TÜRKEOVÁ, I.; KLUČÁKOVÁ, M. Steady-state and Time-resolved fluorescence spectroscopy of aquatic humic substances (HS) isolated from Suwannee River and Nordic Lake produced by IHSS. 18th International Conference of International Humic Substances Society: KEYSTONE for FUTURE EARTH: Natural Organic Matter (NOM) in Diverse Environments. 18th International Conference of International Humic Substances Society. Laboratory of Soil Science, Department of Agricultural Science, Kobe University, 1-1 Rokko-Dai, Nada-Ku, Kobe 657- 8501: Nobuhide Fujitake (18th IHSS Secretary), 2016. s. 1-2.
  Detail

 • 2015

  MONDEK, J.; DOSKOČIL, L.; SZEWIECZKOVÁ, J.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J. Using the analytical centrifuge to characterize of magnetic particles. CEITEC PHD RETREAT. 2015. s. 105-105. ISBN: 978-80-210-7825- 3.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; MINDA, J.; BŘEZINA, M.; DRÁBIKOVÁ, J.; TKACZ, J.; DOSKOČIL, L.; KOSÁR, P.; BUCHTÍK, M. Výzkum vlivu prostředí na materiály používané pro kolejová vozidla. 2015. s. 1-193.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; TKACZ, J.; KOSÁR, P.; BŘEZINA, M.; DOSKOČIL, L. Výzkum příčiny vzniku kontaminace na povrchu pinů. 2015. s. 1-95.
  Detail

  OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; SAMEK, O.; KRZYZANEK, V.; KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; DOSKOČIL, L.; MÁROVÁ, I. Polyhydroxyalkanoates in bacterial cells – more than just storage materials. Chemistry and Life 2015, Book of Abstracts. 1. Brno: Fakulta chemická VUT v Brně, 2015. s. 39-40. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  SZEWIECZKOVÁ, J.; DOSKOČIL, L.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J.; PEKAŘ, M. Comparison of Particle Size Distributions Measured Using Different Techniques. Brno: 2015. s. 165-165.
  Detail

  ENEV, V.; TÜRKEOVÁ, I.; SZEWIECZKOVÁ, J.; DOSKOČIL, L.; KLUČÁKOVÁ, M. Fluorescence analysis of Cu(II), Pb(II) and Hg(II) ion binding to humic and fulvic acids. Chemistry & Life 2015, Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, September 2–4, 2015, Book of Abstracts. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Purkyňova 464/118, CZ-61200, Brno, 2015. s. 61-62. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; SZEWIECZKOVÁ, J.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J. Determination of Mean Diameters and Particle Size Distributions Using Analytical Centrifuge. Brno: 2015. s. 67-67.
  Detail

  ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M.; SMILEK, J.; DOSKOČIL, L. Methylation of humic acids – the impact on the reactivity, chemical composition and properties of HAs studied by spectrometric techniques. 15th European Student Colloid Conference – Book of abstract. Kraków, Poland, EU: European Colloid & Interface Society, 2015. s. 111-111.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; GRASSET, L.; ENEV, V.; KALINA, L.; PEKAŘ, M. Study of water - extractable fractions from South Moravian lignite. ENVIRON EARTH SCI, 2015, roč. 73, č. 7, s. 3873-3885. ISSN: 1866-6280.
  Detail

 • 2014

  DOSKOČIL, L.; SZEWIECZKOVÁ, J.; ENEV, V.; PEKAŘ, M. The analytical centrifuge LUMiSizer as a useful tool for the characterization of nanoparticles. Frontiers in material and life sciences. 2014. s. 113-113. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; ENEV, V.; PEKAŘ, M. EFFECT OF BITUMEN ON SORPTION PROPERTIES OF LIGNITE. In XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 28-31. ISBN: 978-80-210-6842- 1.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; GRASSET, L.; VÁLKOVÁ, D.; PEKAŘ, M. Hydrogen peroxide oxidation of humic acids and lignite. FUEL, 2014, roč. 134, č. 10, s. 406-413. ISSN: 0016- 2361.
  Detail

  ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M.; DOSKOČIL, L. Time- Resolved Fluorescence Spectra of Different Soil Humic Acids and Standard IHSS Elliott Soil. Conference Proceedings, 6th International Conference November 5th–7th 2014, Hotel Voronez 1, Brno, Czech Republic, EU. 2014 TANGER Ltd., Ostrava. AMOS repro Ltd., Čs. Legií 8, 702 00 Ostrava, Česká republika, EU: TANGER Ltd., Keltičkova 62, 710 00, Ostrava, Česká Republika, EU, 2014. s. 168-169. ISBN: 978-80-87294-55- 0.
  Detail

  ENEV, V.; NOVÁK, F.; KLUČÁKOVÁ, M.; DOSKOČIL, L. Physicochemical and Spectroscopic Characterization of Humic and Fulvic Acids Isolated from South- Bohemian Peat. Book of Abstract: CEITEC Annual Conference "Frontiers in Material and Life Sciences". Masarykova univerzita, Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2014. s. 121-121. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  ENEV, V.; POSPÍŠILOVÁ, Ľ.; KLUČÁKOVÁ, M.; LIPTAJ, T.; DOSKOČIL, L. Spectral Characterization of Selected Natural Humic Substances. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 1, s. 9-17. ISSN: 1801- 5395.
  Detail

 • 2013

  DOSKOČIL, L.; PEKAŘ, M. Determination of water- soluble fractions from lignite. In XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 95-96. ISBN: 978-80-7375-757- 1.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; PEKAŘ, M. FTIR SPECTROSCOPY CHARACTERIZATION OF BITUMEN FROM SOUTH MORAVIAN LIGNITE. In XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 94-94. ISBN: 978-80-7375-757- 1.
  Detail

  ESTOURNEL-PELARDY, C.; EL-MUFLEH AL HUSSEINI, A.; DOSKOČIL, L.; GRASSET, L. A two-step thermochemolysis for Soil Organic Matter analysis. Application to lipid-free organic fraction and humic substances from an ombrotrophic peatland. JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS, 2013, roč. 104, č. 11, s. 103-110. ISSN: 0165- 2370.
  Detail

  ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M.; DOSKOČIL, L. Study of structure and chemical composition of different soil humic acids. In Studentská konference Chemie je život. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2013. s. 243-248. ISBN: 978-80-214-4822- 3.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; ENEV, V.; PEKAŘ, M. Spectroscopic characterization of water- extractable fractions from lignite. Organic Geochemistry I-II: Trends for the 21st Century. Costa Adeje, Tenerife - Spain: European Association of organic Geochemists, 2013. s. 249-250.
  Detail

 • 2012

  MATOUŠKOVÁ, P.; PATOČKOVÁ, K.; DOSKOČIL, L.; MÁROVÁ, I. Encapsulation of caffeine into organic micro- and nanoparticles. NANOCON 2012 - Conference Proceedings, Different Authors. 2012. Ostrava: TANGER Ltd., 2012. s. 99-99. ISBN: 978-80-87294-32- 1.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; PEKAŘ, M. Removal of metal ions from multi- component mixture using natural lignite. FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, 2012, roč. 101, č. 1, s. 29-34. ISSN: 0378- 3820.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; GRASSET, L.; PEKAŘ, M. Study of products from lignite using hydrogen peroxide. In Studentská odborná konference Chemie a Společnost 2011/12, Sborník příspěvků. Brno: Fakulta chemická VUT Brno, 2012. s. 54-58. ISBN: 978-80-214-4425- 6.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; MACHÁČKOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Elementary characterizations of lignite- water suspension by means of analytical centrifuge. Chemické listy. 2012. s. 534-534. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2011

  DOSKOČIL, L.; GRASSET, L.; PEKAŘ, M. Insights into lignite structure from chemical degradation methods. Chemické listy. Brno: Česká společnost chemická, 2011. s. s894 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ESTOURNEL-PELARDY, C.; GRASSET L.; DOSKOČIL, L.; AMBLÈS A. Comparison of three methods for the analysis of lignin in soils and sediments: CuO oxidation, thermochemolysis and Derivatization Followed by Reductive Cleavage method. Geophysical Research Abstracts. Vienne: European Geosciences Union, 2011.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.