prof. Ing.

Leonard Hobst

CSc.

FAST, SZK – profesor

+420 54114 7836
hobst.l@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí, 14:00 - 16:00, E1/E225 (Veveří 530/95, Brno 602 00)

Garantované předměty

BI51Bakalářský seminář (K-SZK)
Česky, letní, FAST, SZK
4DAZDefektoskopie a zkušebnictví
Česky, celoroční, ÚSI
DSNB02Diagnostické metody ve zkušebnictví
Česky, letní, ÚSI
DI61Diagnostické metody zkoušení ve stavebnictví
Česky, letní, FAST, SZK
DIB023Diagnostické metody zkoušení ve stavebnictví
Česky, letní, FAST, SZK
0I3Diagnostika konstrukcí
Česky, letní, FAST, SZK
DI53Diagnostika staveb
Česky, zimní, FAST, SZK
BI52Diagnostika stavebních konstrukcí (K)
Česky, zimní, FAST, SZK
BI52Diagnostika stavebních konstrukcí (K)
Česky, letní, FAST, SZK
DSNS01Doktorský seminář I
Česky, zimní, ÚSI
DSNS02Doktorský seminář II
Česky, letní, ÚSI
DSNS03Doktorský seminář III
Česky, zimní, ÚSI
DSNS04Doktorský seminář IV
Česky, letní, ÚSI
DSNS05Doktorský seminář V
Česky, zimní, ÚSI
DSNS06Doktorský seminář VI
Česky, letní, ÚSI
DSNS07Doktorský seminář VII
Česky, zimní, ÚSI
DIB022Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcí
Česky, zimní, FAST, SZK
DI63Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcí
Česky, zimní, FAST, SZK
ZI51Radiační a diagnostické metody ve stavebnictví
Česky, zimní, FAST, SZK
DIB024Radiační metody ve stavebnictví
Česky, zimní, FAST, SZK
DI62Radiační metody ve stavebnictví
Česky, zimní, FAST, SZK
ERSPNSpráva nemovitostí
Česky, zimní, ÚSI
0I5Základy stavebního zkušebnictví
Česky, letní, FAST, SZK

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021

Vyučované předměty

ERSPNSpráva nemovitostí
Přednáška, Česky, zimní, ÚSI

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021