Leona Kubíková

FCH, ÚFSCH

+420 54114 9369, +420 54114 9371, +420 54114 9403
kubikova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Leona Kubíková

Publikace

 • 2021

  ENEV, V.; SEDLÁČEK, P.; KUBÍKOVÁ, L.; SOVOVÁ, Š.; DOSKOČIL, L.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Polarity-Based Sequential Extraction as a Simple Tool to Reveal the Structural Complexity of Humic Acids. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 3, s. 1-19. ISSN: 2073-4395.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  PEKAŘ, M.; ENEV, V.; KALINA, M.; KUBÍKOVÁ, L.; KRATOCHVÍLOVÁ, R.; SMILKOVÁ, M. Pomocné půdní látky pohledem fyzikální chemie. Zahradnictví. Profi Press, s.r.o. GC GF, 2019, roč. 18, č. 11, s. 66-71. ISSN: 1213-7596.
  Detail | WWW

 • 2018

  ENEV, V.; SOVOVÁ, Š.; RYBÁRIK, J.; KUBÍKOVÁ, L.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Fyzikálně-chemická charakterizace huminových kyselin izolovaných z vermikompostu a statkového hnoje. Centrum materiálového výzkumu, VUT v Brně: Centrum materiálového výzkumu, 2018. s. 1-6.
  Detail

  ENEV, V.; RYBÁRIK, J.; DOSKOČIL, L.; SOVOVÁ, Š.; KUBÍKOVÁ, L.; KLUČÁKOVÁ, M. Spectroscopic Characterization of Fulvic Acids Isolated from Czech Soil and Peat. BOOK OF ABSTRACT 19th International Conference of International Humic Substances Society, Humic Substances and Their Contribution to the Climate Change Mitigation. Sofia: Bulgarian Humic Substances Society, 2018. s. 95-96. ISBN: 978-619-90189-3-4.
  Detail

  ENEV, V.; DOSKOČIL, L.; KUBÍKOVÁ, L.; KLUČÁKOVÁ, M. The medium-term effect of natural compost on the spectroscopic properties of humic acids of Czech soils. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, 2018, roč. 156, č. 7, s. 877-887. ISSN: 0021-8596.
  Detail | WWW

 • 2017

  ENEV, V.; SEDLÁČEK, P.; KUBÍKOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; KALINA, M. Fyzikálně-chemická analýza komerčního lignohumátu MAX. Centrum materiálového výzkumu VUT v Brně: 2017. s. 1-19.
  Detail

  ENEV, V.; SEDLÁČEK, P.; KUBÍKOVÁ, L.; SMILEK, J. Optimalizace reologických vlastností vzorku lignohumátu. Centrum materiálového výzkumu VUT v Brně: 2017. s. 1-8.
  Detail

  ENEV, V.; KUBÍKOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Fyzikálně-chemická analýza humátů izolovaných z lignitu a Leonarditu. Centrum materiálového výzkumu, VUT v Brně: Centrum materiálového výzkumu, 2017. s. 1-8.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.