Ing.

Lenka Zemánková

Ph.D.

FP, ÚF

+420 54114 2620
zemankova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lenka Zemánková, Ph.D.

Publikace

 • 2015

  ZEMÁNKOVÁ, L. Big bath as a determinant of creative accounting in small and micro enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 5, s. 1779-1785. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

  ZEMÁNKOVÁ, L. The influence of the business environment and the business sector on the use of creative accounting by small and micro business corporations. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid, Spain: IBIMA, 2015. s. 577-588. ISBN: 978-0-9860419-5- 2.
  Detail | WWW

 • 2014

  ZEMÁNKOVÁ, L. Participants in creative accounting in selected enterprises. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Milán: IBIMA, 2014. s. 1256-1265. ISBN: 978-0-9860419-3- 8.
  Detail

 • 2013

  ZEMÁNKOVÁ, L. Využívání kreativního účetnictví malými a drobnými podniky v České republice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-202.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, L.; PĚTA, J.; FEDOROVÁ, A. Kreativní účetnictví v rámci společenské odpovědnosti firem. Soudní inženýrství, 2013, roč. 24., č. 3., s. 247-255. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2010

  ZEMÁNKOVÁ, L.; FEDOROVÁ, A. Relevance účetních výkazů s ohledem na informační potřeby uživatelů účetní závěrky. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2010, roč. 4, č. 07, s. 142-151. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  FEDOROVÁ, A.; ZEMÁNKOVÁ, L. Vliv oceňování hmotného majetku na zobrazení ekonomické situace podniku. MANEKO, 2010, roč. 2, č. 1, s. 21-29. ISSN: 1337- 9488.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, L.; KRUNTORÁDOVÁ, M.; BOUŠKOVÁ, Š. Použití ukazatele EVA v konkrétním podniku. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2010, roč. 4, č. 07, s. 67-81. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2008

  ZEMÁNKOVÁ, L. Reforma zákona o dani z příjmů fyzických osob. In X. ročník mezinárodní konference EKF VŠB - TU Ostrava sborník příspěvků. 1. Ostrava: VŠB - TU, 2008. s. 5-13. ISBN: 978-80-248-1704- 0.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, L.; KRUNTORÁDOVÁ, M. Administrativní náročnost podniků v ČR. In Regionální ekonomie - I. ročník mezinárodní online video konference Fakulty podnikatelské VUT v Brně a Fakulty managementy a marketingu ISTU. Brno: VUT v Brně, FP, 2008. s. 50-59. ISBN: 978-5-7526-0349- 5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.