Ing.

Lenka Nevřivová

Ph.D.

FAST, THD – odborný asistent

+420 54114 7510, +420 54114 8065
nevrivova.l@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

pátek, 10:00 - 11:00, D/D235 (Veveří 512/95, Brno 602 00)Konzultační hodina pro předmět: BJ011 Technická termodynamika

Garantované předměty

BJ011Technická termodynamika
Česky, letní, FAST, THD
BJA020Technická termodynamika
Česky, letní, FAST, THD

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021