Ing.

Lenka Černohorská

Ph.D.

FP – externí pedagog

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lenka Černohorská, Ph.D.

Publikace

 • 2013

  VESELÝ, J.; ČERNOHORSKÁ, L.; KUBALA, T.; JUŘICA, P. The Contribution of Measurement of Processes in a Time of Economic Crisis. Acta academica karviniensia, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 158-168. ISSN: 1212- 415X.
  Detail

 • 2012

  ČERNOHORSKÁ, L.; PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?. 1. 1. Brno: CERM, 2012. 130 s. ISBN: 978-80-7204-806- 9.
  Detail

 • 2011

  ČERNOHORSKÁ, L. Role hodnot v organizační kultuře. Acta academica karviniensia, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 33-44. ISSN: 1212- 415X.
  Detail

  ČERNOHORSKÁ, L. Metodika měření společenské odpovědnosti firem. 2011. s. 1-189.
  Detail

 • 2010

  PUTNOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; RAŠTICOVÁ, M.; ČERNOHORSKÁ, L.; REŽŇÁKOVÁ, M.; CHVÁTALOVÁ, Z.; LUHAN, J.; ŘEŠETKOVÁ, D.; KŘÍŽ, J.; MUSILOVÁ, H.; HONZÍK, J.; ESTÉLYIOVÁ, K. Cooperation between Technical Universities and Industrial Enterprises. ring. ring. Brno: VUTIUM, 2010. 107 s. ISBN: 978-80-214-4055- 5.
  Detail

 • 2009

  PUTNOVÁ, A.; REŽŇÁKOVÁ, M.; RAŠTICOVÁ, M.; CHVÁTALOVÁ, Z.; ŘEŠETKOVÁ, D.; ČERNOHORSKÁ, L.; NESVADBOVÁ, K.; MUSILOVÁ, H. Innovative Approaches to the Development of Cooperation between Brno University of Technology and the Business Sphere. In Innovation & Change in European Environment. 2009. s. 141-158. ISBN: 978-84-692-6077- 7.
  Detail

  NESVADBOVÁ, K.; ČERNOHORSKÁ, L. Winning and Educating Technical Talents at Brno University of Technology. LEARNING BY DEVELOPING - NEW WAYS TO LEARN, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 254-269. ISSN: 1796- 7325.
  Detail

 • 2007

  ČERNOHORSKÁ, L. Východiska podnikatelské etiky ve starověku. In Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Petr Novák - Gimli, 2007. s. 50-57. ISBN: 978-80-903966-6- 1.
  Detail

  ČERNOHORSKÁ, L. Společenská odpovědnost v EU. In Sborník příspěvků. Vysoké Učení Technické, Fakulta podnikatelská Brno: 2007. s. 10-16. ISBN: 978-80-214-3521- 6.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.