Ing.

Lenka Černohorská

Ph.D.

FP – externí pedagog

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lenka Černohorská, Ph.D.

Projekty

 • 2013

  Determinanty rozvoje managementu a marketingu v kontextu transformující se Evropské unie, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Analýza přístupů k dosahování synergických efektů v managementu a marketingu s důrazem na efektivitu a společenskou odpovědnost podniků , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inovativní přístupy v managementu a v marketingu v globálním evropském prostředí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Aplikace diversitního managementu - průzkum připravenosti manažerů na vedení různorodé skupiny a návrh efektivních postupů uplatňování diversity v českých podnicích, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Hodnocení procesní zralosti firem ve spojení s CSR, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Užití metody mentálního mapování při mapování obsahu (významu) pojmů. , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail