Ing.

Ladislav Pařízek

FCH, ÚCHM – student

xcparizekl@fch.vut.cz
117310/osobní číslo VUT

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ladislav Pařízek

Publikace

 • 2017

  BARTONÍČKOVÁ, E.; VOJTÍŠEK, J.; TKACZ, J.; POŘÍZKA, J.; MÁSILKO, J.; MONČEKOVÁ, M.; PAŘÍZEK, L. Porous HA/alumina composites intended for bone-tissue engineering. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 4, s. 631-636. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

 • 2016

  PAŘÍZEK, L.; BÍLEK, V.; BŘEZINA, M. Chloride Resistance of Alkali Activated Slag Pastes with Fly Ash Replacement. In 6th Conf. On Chemistry & Life 2015. Materials Science Forum. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2016. s. 98-104. ISSN: 1662-9752.
  Detail

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; NOVOTNÝ, R.; TKACZ, J.; PAŘÍZEK, L. Some Issues of Shrinkage-Reducing Admixtures Application in Alkali- Activated Slag Systems. Materials, 2016, roč. 9, č. 6, s. 1-12. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BEDNÁREK, J.; PTÁČEK, P.; ŠVEC, J.; ŠOUKAL, F.; PAŘÍZEK, L. Inhibition of Hydrogen Evolution in Aluminium- phosphate Refractory Binders. Procedia Engineering, 2016, roč. 151, č. 151, s. 87-93. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BÍLEK Jr., V.; PAŘÍZEK, L.; KOSÁR, P.; KRATOCHVÍL, J.; KALINA, L. Strength and Porosity of Materials on the Basis of Blast Furnace Slag Activated by Liquid Sodium Silicate. In 6th Conference on Chemistry and Life. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 45-50. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  JAHN, M.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; PAŘÍZEK, L. PMMA-based electrolytes for li- ion batteries. In ECS Transaction. ECS Transactions. Pennington, New Jersey 08534-2839, USA: The electrochemical society, 2016. s. 159-164. ISBN: 978-80-214-5384- 5. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  JAHN, M.; PAŘÍZEK, L.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Gelové polymerní elektrolyty pro elektrochemické zdroje proudu. In 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vyškov: Česká elektrotechnická společnost, 2016. s. 53-57. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail | WWW

  JAHN, M.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; PAŘÍZEK, L. Gel polymer electrolytes on based MMA. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells - 17th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology - Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2016. s. 90-93. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail | WWW

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; PAŘÍZEK, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J. Monitoring Micro Defects of Thermally Loaded Specimens Using the Acoustic Emission Method. In 54th international conference on Experimental Stress Analysis. 1. Czech Republic: Copyright © 2016 Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 1-4. ISBN: 978-80-261-0624- 1.
  Detail

 • 2015

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; PAŘÍZEK, L. Vypracování popisu metody měření kinetiky. 2015.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; PAŘÍZEK, L.; KALINA, L. Effect of the By-Pass Cement Kiln Dust and Fluidized-Bed-Combustion Fly Ash on the Properties of Fine-Grained Alkali-Activated Slag- Based Composites. Materiali in tehnologije, 2015, roč. 49, č. 4, s. 549-552. ISSN: 1580- 2949.
  Detail | WWW

  SOLNÝ, T.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; KRATOCHVÍL, J.; PAŘÍZEK, L.; BEDNÁREK, J. Study of Surface Treatment of Freshly Fabricated Concrete Roof Tiles. Advanced Materials Research, (online), 2015, roč. 1124, č. 1662- 8985, s. 76-82. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

 • 2014

  PAŘÍZEK, L.; PTÁČEK, P. Heat transfer in foamed refractory materials. Studentská odborná konference Chemie je život: Sborník abstraktů. Purkyňova 464/118, 612 00: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2014. ISBN: 978-80-214-5077- 6.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; WASSERBAUER, J.; PAŘÍZEK, L.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Pevnostní charakteristika kompoztitů. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-52.
  Detail

  BOJŇANSKÁ, E.; KALINA, M.; PAŘÍZEK, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; VESELÝ, M.; PEKAŘ, M.; JAMPÍLEK, J. Determination of Critical Parameters of Drug Substance Influencing Dissolution: A Case Study. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1110- 7243.
  Detail

  BÍLEK, V.; PAŘÍZEK, L.; KALINA, L. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY: Program and Book of Abstracts. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY: Program and book of abstracts. Ljubljana, Slovenia: Institute of Metals and Technology, 2014. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail

  PAŘÍZEK, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BÍLEK, V.; KRATOCHVÍL, J. Porosity Evaluation of Alternative Materials Based on Portland Cement. In Ecology and new building materials and products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 314-317. ISSN: 1022-6680.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.