Ing.

Ladislav Pařízek

FCH, ÚCHM – student

xcparizekl@fch.vut.cz
117310/osobní číslo VUT

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ladislav Pařízek

Projekty

 • 2017

  Pokročilé materiály pro inovativní aplikace, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Nové materiály pro budoucí technologie, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Gelové polymerní elektrolyty pro Li-ion akumulátory, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  Pokročilé materiály – chemie, technologie a jejich vlastnosti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Analýza nukleace trhlin a objemových změn u jemnozrnných kompozitů na bázi portladského cementu i alkalicky aktivované strusky, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail