doc. Ing.

Ladislav Janíček

Ph.D., MBA, LL.M.

RE – kvestor

+420 54114 5555
kvestor@ro.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

Funkce

Vysoké učení technické v Brně

Porada kvestora, předseda

Vysoké učení technické v Brně

Stavební komise VUT, místopředseda

Vysoké učení technické v Brně

Výbor pro řízení rizik, místopředseda

Vysoké učení technické v Brně

Rada pro informační systém, člen

Vysoké učení technické v Brně

Dozorčí rada KaM, člen

Vysoké učení technické v Brně

Kolegium rektora, kvestor


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.