doc. Ing.

Ladislav Bébar

CSc.

FSI, ÚPI OPI – docent

+420 54114 2387
bebar@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1967, Ing., Fakulta chemicko-technologická, Slovenská vysoká škola technická (SVŠT) Bratislava, obor: Technologie zpracování ropy a petrochemie
 • 1981, CSc., Fakulta technologie vody a paliv, Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) Praha, obor technologie ropy a petrochemie
 • 2004, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1967 - 1989, Výzkumný ústav chemických zařízení, Brno, výzkumný pracovník
 • 1990 – 2000, VUCHZ, a.s., Brno, procesní inženýr
 • 2000 – dosud, Ústav procesního inženýrství FSI VUT Brno, vědecký pracovník

Pedagogická činnost

Garant předmětů:

KS1 - Inženýrská termodynamika,

KS2 - Technologické linky zpracovatelského průmyslu

KOD - Zpracování a recyklace odpadů

KRI  - Řízení projektů

Školitel studentů doktorského studia (aktuálně v roce 2017 tří doktorandů)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výzkum a vývoj strojního zařízení pro zpracování ropy a petrochemie: zpracování těžkých ropných frakcí, pyrolýza lehkých ropných frakcí, zařízení pro nízkotlaký katalytický reforming, parní reformování zemního plynu pro výrobu vodíku a amoniaku.
 • Provozní měření technologických celků v chemickém průmyslu za účelem optimalizace provozu, snižování spotřeby energií a tvorby emisí.
 • Navrhování a vývoj zařízení pro zpracování průmyslových a komunálních odpadů, zejména pro čištění vznikajících spalin a snižování emisí škodlivých látek.
 • |

Univerzitní aktivity

 • 2006-2014, člen vědecké rady Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Projekty

Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy, MSM0021630502, 2005 - 2011

Odpady jako suroviny a zdroje energie“, NPV-2, 2B08048, 2008 - 2011

Centrum kompetence pro energetické využití odpadů –
„WtE Competence Centre“ TE 02000236, 2014 - dosud

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

144

Citace ostatní (bez autocitací)

10