Ing.

Kryštof Dočkal

FSI, ÚK OT – vědecký pracovník

+420 54114 3221
Krystof.Dockal@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Kryštof Dočkal

Publikace

 • 2019

  DOČKAL, K.; ŠKAROUPKA, D. FAB4SE - FabLabs for Social Entrepreneurship. 2019.
  Detail

 • 2018

  NEČAS, D.; JAROŠ, T.; DOČKAL, K.; ŠPERKA, P.; VRBKA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. The effect of kinematic conditions on film thickness in compliant lubricated contact. ASME Transaction, Journal of Tribology, 2018, roč. 140, č. 5, s. 1-8. ISSN: 0742-4787.
  Detail | WWW

 • 2017

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; DOČKAL, K. Systémová analýza tribologických faktorů v podmínkách valivého kontaktu. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-17.
  Detail

  DOČKAL, K.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Fluid flow measurements of 5P4E by particle tracking velocimetry. In ENGINEERING MECHANICS 2017. Česká republika: Aakdemie věd ČR, Ústav termomechaniky, 2017. s. 274-277. ISBN: 978-80-214-5497-2.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.