Ing.

Kateřina Mouralová

Ph.D.

FSI, ÚST OTO – odborný asistent

+420 54114 2523
mouralova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2015, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
 • 2010, Ing., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
 • 2007, Bc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 2015-dosud, ÚST FSI VUT v Brně, odborný asistent
 • 2001-2008, Nástrojárna Ryšavý s.r.o., konstruktér střižných nástrojů
 • 2000, ZEBR s.r.o., pomocný konstruktér střižných nástrojů

Pedagogická činnost

 • Výrobní technologie II (3VT)
 • Technologie obrábění (DTB)
 • Nekonvenční technologie (HNE-K)
 • Obrábění litých materiálů (POL)
 • Vedení závěrečných prací

Vědeckovýzkumná činnost

 • Elektroerozivní hloubení (EDM)
 • Elektroerozivní drátové řezání (WEDM)

Univerzitní aktivity

 • Člen programového výboru světové vědecké konference Mendel 2016
 • Člen programového výboru světové vědecké konference QERS 2016, 2017
 • Člen programového výboru světové vědecké konference Mechatronika 2016
 • Spoluautor plenární přednášky prezentované na světové vědecké konferenci Mechatronika 2016
 • Člen programového výboru světové vědecké konference Mechatronics 2017
 • Člen programového výboru světové vědecké konference Mechatronika 2018
 • Člen programového výboru světové vědecké konference Mechatronics 2019
 • Člen programového výboru světové vědecké konference Mendel 2019

Projekty

 • TAČR - TJ02000311: Vývoj energeticky úsporného a výkonného generátoru pro elektroerozivní hloubičku (hlavní řešitel).
 • Specifický výzkum 2019: Výzkum perspektivních výrobních technologií
 • Specifický výzkum 2016: Výzkum v oblasti moderních výrobních technologií pro specifické aplikace.
 • Specifický výzkum 2013: Výzkum pokročilých technologií obrábění pro konkurenceschopné strojírenství.
 • Specifický výzkum 2011: Výzkum pokročilých metod CNC obrábění pro perspektivní aplikace.
 • "Drátová řezačka MAKINO EU64" účast na projektu OP VK „CZ.1.07/2.4.00/12.0017“.
 • "Návrh plánu práce projektu Úprava konstrukce a renovace šplhacích převodovek ovládacích plošin jevištních stolů hlavního jeviště" účast na projektu OP VK „CZ.1.07/2.4.00/12.0017“.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

125

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

74