Ing.

Josef Strnadel

Ph.D.

FIT, UPSY – odborný asistent

+420 54114 1211
strnadel@fit.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Josef Strnadel, Ph.D.

Výuka

Garantované předměty

RTSaSystémy pracující v reálném čase (v angličtině)
Anglicky, zimní, FIT, UPSY

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021