prof. Ing.

Josef Štětina

Ph.D.

FSI, ÚADI – ředitel ústavu

+420 54114 3269
Josef.Stetina@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

Projekty

 • 2019

  Spojený tepelně-mechanický model tuhnutí oceli pro predikci vzniku trhlin v reálném čase., zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2015

  GA15-11977S, Adaptivní front-tracking metoda pro paralelní řešení problémů se změnou fáze, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2013

  Rozvoj numerických metod, paralelizace a optimalizace v problematice tepelných procesů s fázovými změnami, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Zemní výměník tepla jako zdroj možného mikrobiologického znečištění vnitřního prostředí budovy, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Aplikace metod numerického modelování a optimalizace v inženýrských úlohách se změnou skupenství a struktury, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design) , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Optimalizace a numerické modelování úloh s fázovými a strukturálními přeměnami, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Matematické modelování a optimalizace v průmyslových aplikacích, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA106/09/0940, Numerický a stochastický model plynule odlévaných ocelových předlitků obdélníkového profilu, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2003

  Experimentální metody - virtuální laboratoř, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Experimentální metody, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail