prof. RNDr.

Josef Šlapal

CSc.

FSI, ÚM – ředitel ústavu

+420 54114 2729
slapal@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.

Výuka

Konzultační hodiny

čtvrtek, 15:00 - 16:00, IO/E318 (Kolejní 2906/4, Brno 612 00)

Garantované předměty

SD3Diplomový projekt I (M-MAI)
Česky, zimní, FSI, ÚM
SD4Diplomový projekt II (M-MAI)
Česky, letní, FSI, ÚM
SGA-AGrafy a algoritmy
Anglicky, zimní, FSI, ÚM
LOGLogika
Česky, letní, FIT, ÚM OAAG
MLDMatematická logika
Česky, letní, FIT, ÚM OAAG
SMLMatematická logika
Česky, letní, FSI, ÚM
SSR-AMatematické struktury
Anglicky, letní, FSI, ÚM
MATMatematické struktury v informatice
Česky, zimní, FIT, ÚM OAAG
S3MMatematický seminář
Česky, letní, FSI, ÚM
VmdmPMetody diskrétní matematiky
Česky, zimní, FP, ÚI
SDMMetody diskrétní matematiky
Česky, zimní, FSI, ÚM
MIDModerní matematické metody v informatice
Česky, letní, FIT, ÚM OAAG
SOA-AObecná algebra
Anglicky, letní, FSI, ÚM
VoaPObecná algebra
Česky, letní, FP, ÚI
SOAObecná algebra
Česky, letní, FSI, ÚM
SSZSeminář k diplomové práci I (M-MAI)
Česky, zimní, FSI, ÚM
SDSSeminář k diplomové práci II (M-MAI)
Česky, letní, FSI, ÚM
TKDTeorie kategorií v informatice
Česky, zimní, FIT, ÚM OAAG

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018

Vyučované předměty

SD3Diplomový projekt I (M-MAI)
Vedení dip. prací, Česky, zimní, FSI, ÚM
SD4Diplomový projekt II (M-MAI)
Vedení dip. prací, Česky, letní, FSI, ÚM
SMLMatematická logika
Přednáška, Česky, letní, FSI, ÚM
SSR-AMatematické struktury
Přednáška, Anglicky, letní, FSI, ÚM
S3MMatematický seminář
Cvičení, Česky, letní, FSI, ÚM
SSZSeminář k diplomové práci I (M-MAI)
Cvičení, Česky, zimní, FSI, ÚM
SDSSeminář k diplomové práci II (M-MAI)
Cvičení, Česky, letní, FSI, ÚM

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018

Absolventi doktorského studia

Jeeranunt Khampakdee, M.Sc., Ph.D. (2009)
téma dizertační práce: Polootevřené množiny v uzávěrových prostorech

Ing. Chawalit Boonpok, Ph.D. (2008)
téma dizertační práce: Generalized Closed Sets in Closure Spaces